TurbolinPR AB

Solar Gard hjälper svenska företag att sänka sina kostnader för luftkonditionering genom analys av energieffektivitet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:56 CET

Mjukvaran CAPSOL Building Simulation hjälper företag att förutse den energibesparingseffekt och kostnadssänkning de kan få genom installation av solskyddsfilm på sina fönster.

Rapporteringsverktyget CAPSOL kan förutsäga effekten av installerad fönsterfilm och ge en noggrann bedömning av hur detta reducerar den årliga kostnaden för att kyla ned en byggnad.

CAPSOL är en mycket avancerad mjukvara som kan återskapa en byggnads exakta egenskaper. Genom att bland annat använda information om verkliga byggnadsmaterial och lokalt väder kan CAPSOL göra en riktig bedömning av hur byggnaden kommer att absorbera värme i framtiden, liksom de energibesparingar som en installation av solenergibesparande fönsterfilm kommer att medföra. CAPSOL kan också uppskatta inomhustemperaturen före respektive efter installation av fönsterfilm, vilket ger kunder en djupare förståelse för hur det kan påverka arbetsmiljön för de som arbetar i lokalen.

Annan information som en CAPSOL-analys kan ge inkluderar skräddarsydda råd vad gäller tider för uppvärmning och nedkylning, exakt uppskattning av reduktion av koldioxidutsläpp samt en tydlig indikation om när energiförbrukningen når en topp. 

Magnus Lindqvist, VD för Solar Gard i Sverige säger; med CAPSOL-verktyget och Solar Gards rapporter kan företag kalkylera exakt vilken ROI (return on investment) en installation av fönsterfilm kan ge under en given period, jämfört med den sannolika kostnaden för att kyla ned lokalerna. Det mest traditionella sättet att kyla ned en lokal är helt enkelt att skruva upp luftkonditioneringen. CAPSOL illustrerar hur fönsterfilm kan erbjuda företag ett miljövänligt alternativ som samtidigt innebär en kostnadsbesparing.

Energibesparing och ökad miljövänlighet står högt på agendan för alla svenska företag. Samtidigt förutspår meteorologerna en årlig temperaturökning de närmaste decennierna, vilket ytterligare ökar utmaningen att kyla ned kontorsbyggnader utan att behöva öka användningen av luftkonditionering. EU-lagstiftning kommer snart att kräva att alla företag tillkännager detaljer om deras klimatpåverkan.

Magnus Lindqvist fortsätter; “Användningen av företagens luftkonditionering kommer bara att fortsätta att öka, såvida inte mer miljövänliga alternativ undersöks. För närvarande utgör luftkonditionering upp till 30 % av ett företags årliga energiförbrukning. Företag måste undersöka alla möjliga vägar för att minska sin klimatpåverkan. Att uppskatta effekten av en installation av fönsterfilm på en kontorsbyggnad och att utvärdera den i form av ROI kan visa sig vara ett väldigt smart drag.

Så här får du en CAPSOL-analys

Företag som är intresserade att boka in en CAPSOL-analys av sin byggnad är välkommen att kontakta Magnus Lindqvist på Solar Gard, tel: 0175-74880. Bra att veta är att det tar upp till ca två veckor att genomföra analysen. En komplett analys kostar ca 20 - 30 000 kr beroende på omfattning och ni erhåller en rabatt på motsvarande belopp vid en framtida installation med någon av Solar Gards filmer.

CAPSOL

CAPSOL används av International Energy Agency och USA:s energidepartement. Dessutom är CAPSOL erkänt av ett antal respekterade organisationer inom EU och globala standardiseringsorgan som:

-        The International Organization for Standardization

-        Europeiska Unionen

-        Centre for Window and Cladding Technology, University of Bath, England

Bekaert Specialty Films

Bekaert Specialty Films LLC, www.bekaertfilms.com är en global ledare inom utveckling, tillverkning och distribution av specialfilmer för solskydd, säkerhet och industriella applikationer. Företaget levererar lösningar för säkerhet, insyn, energibesparing och reducering av koldioxidutsläpp genom ett nätverk av oberoende och auktoriserade återförsäljare och distributörer i över 60 länder med följande varumärken: Solar Gard®, Panorama®, Quantum® och Solar Gard® Armorcoat®. Bekaert Specialty Films tillverkar också produkter till industrin såsom solceller, elektronik, läkemedel, grafisk bildkonst samt bil och flyg. Företaget är ISO 14001:2004 certifierat och först i branschen att certifiera sin klimatpåverkan. De är även en Climate Action Leader och dedikerade att ta sitt miljöansvar. Huvudkontoret finns i San Diego, Kalifornien och Bekaert Specialty Films är ett dotterföretag till Bekaert Group (EuronextBrussels: BEKB), ett globalt företag med huvudkontor i Belgien och en total årlig försäljning på 4 miljarder Euro, mer än 5 miljarder US dollar. Det helägda dotterbolaget BSF Nordic AB i Rimbo har ca 600 återförsäljare i Norden som säkerställer professionella installationer.