Nytida

Solhagagruppen går samman med Enigma Omsorg

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:30 CEST

Solhagagruppen förvärvar Enigma Omsorg och stärker förutsättningar för att möta ett stort behov av fler omsorgsplatser för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Behovet av stöd för barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel autism och Aspergers syndrom är stort i hela landet och särskilt i Stockholmsområdet. Genom samgåendet mellan Solhagagruppen och Enigma Omsorg blir den kombinerade gruppen Sveriges ledande kvalitetsföretag inom LSS och skapar samtidigt en stabil plattform för att kunna tillhandahålla fler omsorgsplatser.

Solhagagruppen och Enigma Omsorg delar vision och värdegrund. Sammanslagningen skapar resurser att satsa ytterligare på kvalitet- och kompetensutveckling, samt utbildningsinsatser för intressentgrupperna. Sammantaget har de båda företagen närmare 100 verksamheter fördelade över hela Sverige.

”Det finns stora behov av stöd för såväl unga som vuxna med funktionsnedsättningar av den här typen. Solhagagruppen har under de senaste tre åren öppnat 22 nya verksamheter och räknar med att öppna mellan fem och tio nya verksamheter per år framöver. Tillsammans kan vi bättre svara upp mot kommuners vilja att välja högkvalitativa boenden anpassade efter individuella behov. Samgåendet gör oss än mer rustade att erbjuda barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar rätt stöd i såväl skola, hem, och arbete som under fritiden”, säger Patrik Attemark, vd för Solhagagruppen.

Enigma Omsorg, baserat i Täby utanför Stockholm, bidrar till Solhagagruppen genom mångårig erfarenhet och stor kompetens hos kunniga medarbetare, samt starkt kvalitetsfokus. Enigma Omsorgs tidigare ägare BMK Group, ägt av Michael och Katarina Creutz kommer att fortsätta att delta i vidareutvecklingen av den sammanslagna företagsgruppen i egenskap av delägare och kommer också att ingå i bolagets styrelse.

”Enigma Omsorg bildades med syfte att erbjuda hjälp till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Katarina och jag tror starkt på sammanslagningen och känner oss trygga i att som delägare skapa de bästa förutsättningarna för att vidareutveckla den kombinerade gruppen”, säger Michael Creutz.

Vid frågor vänligen kontakta:

Nanna Wedar

Kommunikationschef   

nanna.wedar@solhagagruppen.se   

 070- 166 58 88 

Solhagagruppen är en av Sveriges ledande aktörer inom LSS, SoL och skola med fokus på stöd och service till människor med funktionsnedsättning. All verksamhet har sin utgångspunkt i individens unika behov och önskemål. Solhagagruppens vision är ”Ett gott liv – hela livet”.

 www.solhagagruppen.se