Nolliplan AB

Solibri lanserar Solibri Model Checker v7.1

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 07:30 CET

Pressrelease för fri publicering

-Den nya Solibri-versionen ger en helt ny funktionalitet. Det kommer samtidigt att ge ytterligare ett lyft och fler möjligheter för användandet av BIM, säger Magnus Dulke, VD på Graphisoft som distribuerar Solibri i Sverige.

Den nya versionen - Solibri Model Checker v7.1 - har en rad förbättrade funktioner för kontroll och analys av BIM-modeller, samt ett utökat stöd för lokala byggnormer och allmänna regler. Bl a introduceras en ny funktionalitet för att ytterligare befästa programmets förmåga vad avser kvalitetssäkring, kontroll och analys av BIM-modeller via det öppna filformatet IFC - Industry Foundation Classes.

BIM - Building Information Modeling - och IFC-formatet används av allt fler aktörer i byggbranschen för att kommunicera digitala modeller. Manualer och dokument som styr BIM-kraven, s k Information Delivery Manuals (IDM) blir allt vanligare. Kraven är viktiga då de definierar och kategoriserar den information som kan analyseras och kontrolleras i Solibri Model Checker.

Solibri Model Checker v7.1 implementerar regler framtagna av Statsbygg i Norge och de nationella BIM-kraven i Finland. Graphisoft Sverige levererar inom kort en översatt regeluppsättning som kan användas i svenska projekt.

-Dessa nationella regler och många andra BIM-krav är nödvändiga. Vi har t ex mål för energieffektivitet som kräver noggranna beräkningar, baserade på den information som redan ingår i modellen. Kvaliteten på analysen är bara så bra som kvaliteten på den information som matas in i CAD-systemen. BIM-kraven avgör nivån på informationen och vilken information som är viktig eller inte vid givna tillfällen, säger Heikki Kulusjärvi, VD för Solibri.

Solibri Model Checker v7.1 innehåller bl a ett intelligent mätverktyg, verktyg för s k ”redlining” och stöd för BIM Collaboration Format (BCF).

-Samtliga nya funktioner är utvecklade efter behoven hos våra kunder. Vi har ett brett samarbete med kunderna. Det ger oss nyttig feedback så att vi i vår tur kan skapa betydande fördelar genom att implementera BIM i stor skala, fortsätter Heikki Kulusjärvi.

Om Solibri
Solibri är ledande inom BIM när det gäller kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Solibri Model Checker är ett verktyg för validering, kontroll, samordning, koordinering och analys. Solibris affärsidé är att utveckla och marknadsföra lösningar för kvalitetssäkring som förbättrar kvaliteten på BIM-baserad design och göra byggprocessen mer produktiv och kostnadseffektiv. Solibris kunder är större fastighetsägare, byggföretag, arkitekter och ingenjörsföretag i 66 länder.

Om Graphisoft

Graphisoft är föregångare och trendsättare inom BIM. ArchiCAD är industrins första BIM-mjukvara för arkitekter. Graphisofts innovativa lösningar för arkitekter som BIM Server(TM), världens första lösning för arkitekter att jobba i “real time”, i samma modell över Internet. EcoDesigner(TM), världens första helintegrerade lösning för energianalyser I en cad-modell. Graphisofts lösningar har fundamentalt förändrat arbetsprocessen för hur arkitekter designar och samarbetar idag.