RFSL

Solidaritet handlar om mer än vackra ord

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2014 17:40 CEST

Uttalande om hbtq-personers asylrätt av RFSL:s kongress i Norrtälje 2-4 maj.

Reglerna för visum och asyl behöver förändras så att Sverige blir ett land som faktiskt värnar om utsatta hbtq-personer! 

Sverige har i många sammanhang internationellt tagit ställning för hbtq-personers rättigheter och i ord uttryckt stöd för hbtq-organisationer som verkar i länder där människor förföljs för sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. När det kommer till praktisk handling och solidaritet som sträcker sig bortom vackra ord missar Sverige ofta de höga mål som satts upp. 

Just nu arrangerar RFSL en internationell ledarskapsutbildning med 27 aktivister från 13 olika länder. Utbildningen är en del i en satsning som görs tillsammans med SIDA och dess amerikanska motsvarighet USAID. Tyvärr kan den inbjudna aktivisten från Uganda, Bob Bwana inte delta eftersom han nekats inresa till Sverige. Sveriges avslag på visumansökan görs trots att flera företrädare från regeringen, uttalade kritik mot Ugandas regering och underströk vikten av att Sverige ger stöd till hbtq-rörelsen i Uganda i samband med att Uganda antog den skärpta antihomolagstiftningen. 

Detta är första gången, vad RFSL känner till, som Sverige nekar en ugandisk hbtq-aktivist inresa i Sverige. Ett av skälen som angetts för att neka Bob Bwana visum är att han, som homosexuell man, inte är gift. Beslutet visar på en oförståelse för situationen och indikerar även vad som verkar vara en ändrad inställning från svenskt håll vad gäller praktisk solidaritet med hbtq-personer och deras organisationer, som lever under hot och förföljelser.

Liknande oförståelse ses ofta också vad gäller handläggningen av asylärenden och de reella möjligheterna för hbtq-personer att få asyl i Sverige.

RFSL:s kongress kräver att Sverige ska leva upp till sina löften om solidaritet med, och stöd till, hbtq-personer och deras organisationer som lever och verkar under hot och förföljelse. Vi kräver även en förändring av utlänningslagens tillämpning och en översyn av lagen så att den ger en reell möjlighet för hbtq-personer att få asyl här i Sverige.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se