Hassela Helpline

Solidaritet och vuxenansvar i Trollbäcken

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 05:53 CEST

I området Trollbäcken i Tyresö vandrar Föräldravandrarna varje helgnatt. De skjutsar, tröstar och hjälper till där det behövs som mest. Varje ideell Föräldravandrare är indelad i en av sex grupper, som var för sig har ansvar för var sjätte helgnatt.

Föräldravandrarna är ett initiativ av Hassela Solidaritet i Trollbäcken, en ideell lokalförening med fokus på ungdomar och ungdomsfrågor, framförallt missbruk, mobbning och kriminalitet. Det som började för 20 år sedan som ett helgengagemang hos ungdomar och vuxna har idag växt till en förening som har ett välutvecklat utbyte med både skola och samhälle.

Utöver Föräldravandrarna organiserar man lärare i stödgruppen Hasselalärarna och elever i stödgruppen Elevstödjarna. Dessutom bedriver man massvis av förebyggande aktiviteter och har anställt en Kamratstödjare som man utbildar och handleder. Det är ett ideellt solidariskt arbete som många människor sliter och arbetar med utan betalning.

Hassela Solidaritet i Trollbäcken är en del av förbundet Hassela Solidaritet som har arbetat med förebyggande verksamhet i olika former och på olika platser sedan 1983. I Hasselarörelsen ser man inte missbruk som ett ungdomsproblem utan snarare som ett vuxenproblem, orsakat av en bristande omvärld, och man arbetar aktivt både med ungdomar och vuxna för att motverka missbruk, kriminalitet, mobbning och utanförskap.

– Vi är enormt stolta och imponerade över verksamheten i Trollbäcken, säger Cilla Dahl-Andersson, förbundsordförande i Hassela Solidaritet. Vuxenansvar är ett av de viktigaste ledorden i Hasselarörelsen, och medlemmarna i Trollbäcken har gjort det ledordet till verklighet.

Verksamhetsberättelsen går att ladda ner på Hassela Solidaritets hemsida, www.hasselasolidaritet.se.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.