Afrikagrupperna

Solidaritetspriset delas ut i Göteborg 26 maj

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 11:23 CEST

För att uppmärksamma solidaritet har Afrikagrupperna instiftat det nya Solidaritetspriset. Under årsmötet i Göteborg kommer priset att delas ut för första gången. Vinnaren får inte bara äran utan även 10 000 kr

Årets pristagare har med stor fara för sin egen säkerhet oförtröttsamt arbetat för lika rättigheter för alla. Vem personen är avslöjas på Afrikagruppernas årsmöte ca 18.30 i samband med festen på House of Win-Win, Tredje Långgatan 13b.

Solidaritet handlar om att vi har ett gemensamt ansvar att arbeta för en rättvis värld. Solidaritet och handlingar i solidaritetens anda behöver uppmärksammas och uppmuntras. Dels för att återupprätta dess värde, dels för att visa på alternativ till de allt starkare nyliberala och självcentrerade värderingar som följer i dess spår och dels för att visa på att solidariteten lever och fungerar samt för att inspirera andra att stå upp för mänskliga rättigheter och en rättvis värld i solidaritetens namn.

Afrikagrupperna vill med solidaritetspriset uppmärksamma värdet av solidaritet. Solidaritet handlar om rättvisa, rättvis fördelning av resurser och makt och rätt till utveckling för alla. Alla får nominera personer, organisation eller institutioner som har utmärkt sig genom insatser i solidaritetens anda.

Kriterier för Afrikagruppernas Solidaritetspris:
- Priset kan bara tilldelas personer utanför Afrikagruppernas egna medlemmar, personal och organisationer som ej är medlemsorganisationer (som organisation).
- Priset kan tilldelas såväl enstaka individer som organisationer, skolor m.fl. institutioner.
- Pristagaren/na bör ha sin bas i Sverige, men solidaritetsarbetet som prisas ska ha koppling till utvecklingsfrågor i syd.
- Solidaritetsarbetet som prisas bör antingen ha ett tydligt rättighetsfokus, bidra till att förbättra människors delaktighet och levnadsvillkor och/eller bidra till solidaritetsengagemang i Sverige.
- Solidaritetsarbetet som prisas kan ske i både ideella och professionella former.
- Alla får nominera kandidater till priset. Nominering bör innehålla en motivation.
- Priset delas ut på Afrikagruppernas årsmöte i maj och är 10 000 kr, ett diplom med motivering samt ett konstverk.

För mer information, kontakta
Viktoria Olausson, pressekreterare Afrikagrupperna 0735-939 139 viktoria.olausson@afrikagrupperna.se
Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna ● Tegelviksgatan 40 ● 116 41 Stockholm ● Tel 08-442 70 60

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se