SolidEngineer AB

SolidEngineer startar nytt affärsområde - förvärvar BusinessON

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 08:43 CEST

Efter en tids samarbete har SolidEngineer AB förvärvat BusinessON AB. BusinessON AB kommer att utgöra affärsområdet Affärsutveckling inom SolidEngineer. ”- Ett stort steg i rätt riktning då vi ser att teknik- och affärsutveckling alltmer integreras”, menar SolidEngineers VD Björn Lindwall. ”Vår kundbas har utvecklats mycket starkt och framförallt i det globala samarbetet under de senaste 10 åren. Globala utvecklingsprocesser handlar framförallt om hur väl teknik- och affärssidan i företaget samspelar. Det finns ett tydligt behov av affärsutveckling som är specialiserad på teknikföretag” fortsätter Björn ”- Det är denna kombination vi hittat i BusinessON ”.

Globaliseringen och utvecklingen inom mjukvarutekniken påverkar företags arbetssätt både internt och externt och innebär nya möjligheter. För att kunna tillgodogöra sig dessa nya möjligheter krävs ofta någon form av affärsutveckling. Det kan vara marknadsanalyser för att kartlägga förändringar i marknaden, anpassningar av strategi, utveckling av arbetssätt, ökad medvetenhet om lönsamhetspåverkan, prissättning, fungerande informationsprocesser, etc. ”-Det är därför ett naturligt steg för oss att genomföra denna förändring och på så sätt kunna erbjuda mer kompletta lösningar för våra kunder med samordning av teknik, affärsutbildning och affärsutveckling”, berättar Björn.

SolidEngineer får nu in kapacitet för att t.ex. genomföra marknadsanalyser för att kartlägga nödvändiga förändringar i kundens produktplattform, anpassningar av strategi, utveckling av arbetssätt, ökad medvetenhet om lönsamhetspåverkan, prissättning, fungerande informationsprocesser, etc. Det unika med förvärvet är att BusinessON-konceptet kombinerar affärsutbildning med verktyg för effektiva affärsutvecklingsprocesser, vilket säkerställer konkreta resultat. Med ett brett program av kurser, seminarier och workshops inom affärsutveckling kompletteras affärskompetensen hos kundföretagets personal vilket gör det möjligt att utnyttja kundföretagets olika befattningshavare med all deras fackkunskaper som resurs i affärsutvecklingen. ”-Med de tre komponenterna affärsutbildning, effektiva verktyg för affärsutveckling och god teknikförståelse profilerar vi oss mot teknikföretag och kan åstadkomma konkreta resultat”, säger Bengt Eliasson grundare till BusinessON och numer Affärsområdeschef för SolidEngineer Affärsutveckling. Bengt har tillsammans med sina medarbetare utvecklat BusinessON under en 25 årsperiod och dokumenterat affärsmannaskapet i böckerna Marknadsplanen, Affärsplanen, Projektkalkylen och Value Selling, samtliga på Libers förlag.

Frågor
För frågor ang. SolidEngineer Affärutvecking, vänligen kontakta:
Bengt Eliasson, Affärsområdeschef SolidEngineer Affärsutveckling, tel 070- 551 18 80, bengt.eliasson@solide.se
Björn Lindwall, VD SolidEngineer, tel 070-873 55 57, bjorn.lindwall@solide.seOm SolidEngineer
SolidEngineer levererar systemlösningar inom CAD, CAM, CAE, KBE samt PLM för att skapa och hantera produktinformation i företag. Vi hjälper våra kunder med att förbättra innovationsförmågan i en global miljö och därigenom framställa nya produkter mer kostnadseffektivt. Verksamheten etablerades 1996 och sysselsätter idag 35 anställda. Huvudkontoret finns i Täby och lokalkontor i Göteborg, Karlstad, Helsingborg,
Huskvarna, Västerås samt Sundsvall.
SolidEngineer har mer än 800 kunder i Sverige, Danmark, Finland samt England. Våra kunder finns inom bl.a. inom följande industrisegment: maskindustri, medicinsk industri, telecom, fordonsindustri, konsumentprodukter.