WSP

Solkarta på webben visar hustakens elpotential i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 08:30 CET

I dagarna har Göteborg Energi lanserat ett nytt webbverktyg kallat Solkartan. Där kan husägare i Göteborg enkelt se vilka möjligheter som finns att producera egen el med solceller på husets tak. Solkartan bygger på ett GIS-verktyg utvecklat av konsultbolaget WSP och Göteborgs Universitet.

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el. Svårigheten har dock varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för elproduktion. Därför utvecklade konsultbolaget WSP och Göteborgs Universitet ett GIS-verktyg, SEES, (Solar Energy from Existing Structures). För första gången i Sverige visas den potentiella solinstrålningen utifrån verkliga förhållanden på hustaken.

- Göteborg Energi har med hjälp av SEES solinventerat hela centrala Göteborg för att se hur mycket el som kan framställas från varje hustak. Det gör att husägare enkelt kan se vilken potential det finns att producera egen el och det har inte varit möjligt tidigare med denna precision. Metoden kan tillämpas i alla kommuner som via en hemsida kan informera invånare och fastighetsägare om möjlig utvinning av solenergi, säger Per Jonsson, projektledare på WSP.

GIS-verktyget SEES utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per kvadratmeter. Hänsyn tas till skuggning av terräng och närbelägna byggnader. I systemet kan vegetation placeras ut, till exempel en tio meter hög gran, för att sedan studera skuggningseffekten av denna under ett år. Även planerad bebyggelse kan utvärderas med metoden vilket innebär att stadsplanerare, arkitekter och byggherrar på ett tidigt stadie kan utvärdera hur soloptimerade framtida byggnader kommer att vara.

GIS är ett geografiskt informationssystem för datorbaserad insamling, analysering och presentation av geografiska data.

Solkartan finns på: www.goteborgenergi.se

För ytterligare information om SEES v v kontakta:
Per Jonsson, Projektledare
WSP Analys & Strategi                                                          
Tel: 031-727 29 23
E-post: per.jonsson@WSPGroup.se

Karin Sundberg, Marknadskommunikatör
WSP Sverige AB
Tel: 08-688 67 85 / 070-266 41 72
E-post: karin.sundberg@WSPGroup.se

Om WSP

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring 2 400 medarbetare. För mer information besök: www.wspgroup.se/press