Sollefteå kommun

Sollefteå kommun genomför omfattande värdegrundsarbete

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2011 11:43 CEST

Ett omfattande värdegrundsarbete genomförs just nu bland alla personal hos individ- och omsorgsförvaltningen vid Sollefteå kommun.

Som en inledning genomfördes 12-13/10 en kick off för all personal, (cirka 280 personer).  Värdegrundsarbete körs igång i samtliga av individ- och omsorgsförvaltningens verksamheter från och med mitten av oktober 2011.

Inbjuden föreläsare var Egon Rommedahl, som föreläsare i etik, grupputveckling och ansvar, samt är legitimerad psykoterapeut, handledare, teolog.

Bakgrund:Ett av förvaltningens verksamhetsmål som tagits av individ- och omsorgsnämnden är att ett värdegrundsarbete ska genomföras. Planeringen av arbetet startade upp inom förvaltningen i slutet av november 2010 och planen är att efter ett omfattande arbete med alla anställda delaktiga ska det under hösten 2012 finnas en förankrad värdegrund för individ- och omsorgsförvaltningen att jobba vidare med ute i alla verksamheter. En styrgrupp och en arbetsgrupp har skapats inom förvaltningen för värdegrundsarbetet och arbetsgruppen har under våren arbetat fram ett grundmaterial till en värdegrund. Denna ska finnas med som ett startmaterial när arbetet börjar ute i alla förvaltningens verksamheter som sker från och med i mitten av oktober.

Kontaktperson: Ewa Sundström, Individ- och omsorgsförvaltningen, 0620-68 29 15, 073-270 95 11

Sammanställt av Charlotte Göransson, informatör Sollefteå kommun. 

 

Sollefteå - en kraftfull kommun!