Infracontrol AB

Sollefteå kommun tar kontroll

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 08:10 CET

Sollefteå kommun ansluter sig till webbtjänsten Infracontrol Online för att effektivare kunna hantera sina felanmälningar. Därmed får kommunen bättre kontroll över de ärenden som kommer in så att man kan kvalitetssäkra servicen till invånarna. En viktig del i detta är möjligheten att kunna återkoppla till den som anmält ett fel och på det sättet skapa en konstruktiv medborgardialog.

Åke Gullersbo, som är avdelningschef för Mark och Trafik på Samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå kommun berättar varför man valt Infracontrol Online:

- Det här är ett enkelt sätt för oss att få kontroll över de ärenden vi hanterar inom området VA, gata och park. Vi vill ständigt förbättra vår service till invånarna och vi hoppas att det här ska vara ett bra verktyg i det arbetet. Vi valde Infracontrol Online eftersom det är enkelt att använda och för att många andra kommuner redan använder det för motsvarande uppgifter.

Kvalitetssäkrad service för invånare och besökare

Sollefteå kommun, med ca 20 000 invånare, ligger mitt i Sverige och i hjärtat av Ådalen. Centralorten Sollefteå ligger vid Ångermanälvens södra strand, och älvarna har en viktig roll i kommunen som är Sveriges näst största vattenkraftproducent. Men här finns också lugna vatten där man stilla kan glida fram på en flotte, paddla i bäverland, vandra genom urskogar eller skida fram genom ett vintertyst snölandskap. I sin strävan att ge ännu bättre service till invånare och besökare i kommunen har man nu valt att ta hjälp av Infracontrol Online:

- Det är viktigt för oss att ta hand om felanmälningar från våra invånare och besökare, säger Åke Gullersbo. De ger oss värdefull information om saker som behöver åtgärdas eller undersökas närmare. Infracontrol Online kommer dessutom att ge oss bra möjligheter att återkoppla till den som lämnat en felanmälan på ett enkelt sätt. På det sättet kan alla hjälpas åt att förbättra vardagen och se till att allt fungerar som det ska.

Kraven på att kommuner är tillgängliga ökar och människor ska kunna lämna synpunkter och felanmälningar när som helst på dygnet. Om dessa kan hanteras på ett enkelt och effektivt sätt är det en stor tillgång för kommunen, som då får snabb information om något inte upplevs hålla den kvalitet man förväntar sig. Emil Jadenberg som är Affärsutvecklare på Infracontrol säger att detta är extra viktigt om man köper in serviceuppdrag av externa parter:

- Med en effektiv ärendehantering kan man bevaka och följa upp ärenden på ett enklare sätt. Det gör att man kan kvalitetssäkra de tjänster man köper in och se till att man får den kvalitet man betalar för.

Molntjänst med många fördelar

Infracontrol Online är en så kallad molntjänst, vilket innebär att kommunen slipper investera i ett eget system som sedan ska förvaltas och utvecklas. Man ansluter sig i det här fallet till Infracontrols servrar där tjänsten körs och får tillgång till de funktioner man behöver. Det gör att man dessutom automatiskt får del av de uppgraderingar och förbättringar som ständigt görs, utan att man behöver göra något själv.

- Vi genomför fyra planerade uppgraderingar per år, säger Per Andersson som är produktchef för Infracontrol Online. Det kan vara nya funktioner eller förbättringar av de som redan finns, men det handlar också om rena prestandaförbättringar eller om säkerhetsuppdateringar.

En annan fördel med denna typ av molntjänst är att det är enkelt att lägga till nya möjligheter att ta in information. Ett exempel är den app för smartphones som är en del av Infracontrol Online. Med den kan invånarna enkelt ta en bild med mobilen, markera platsen på en karta och lämna sin synpunkt. Ett annat exempel är möjligheten att lämna synpunkter och felanmälningar via kommunernas Facebooksidor.

- Alla de nya möjligheter som finns för att lämna synpunkter och felanmälningar bidrar till en konstruktiv dialog mellan invånarna och kommunens organisation, säger Emil Jadenberg. Ju snabbare, bättre och tydligare information kommunen får, desto enklare blir det för dem och deras utförare att ta hand om och åtgärda alla ärenden.

Sollefteå kommun har precis startat arbetet med att införa Infracontrol Online för ärendehantering inom området VA, gata och park och räknar med att man ska vara i full drift med tjänsten i februari 2013.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.