Edsbergs-Kuriren

Sollentuna - en klimatneutral kommun!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 11:58 CET

Uttalande från Centerpartiet i Sollentuna:

 Sollentuna – en klimatneutral kommun!

 Centerpartiet ordförande för miljö- och klimatberedningen  

Onsdagen den 23 februari tillsätter kommunstyrelsen i Sollentuna en miljö- och klimatberedning. Beredningens uppdrag löper under två år och kommer att bestå i att ta fram åtgärdsplaner för att förverkliga kommunens klimatstrategi och uppnå de nationella miljömålen.

Centerpartiet kommer genom gruppledaren Anna Myrhed att inneha ordförandeposten i beredningen. Förväntningar på beredningen och kommunens miljöarbete i stort – målet att göra kommunens fastigheter klimatneutrala inom den här mandatperioden, möjligheten att anlägga av en rötningsanläggning i kommunen, förutsättningarna för att satsa på koldioxidfångare - diskuterades vid Centerpartiets årsmöte måndagen den 21 februari.

 Utsikterna är goda att kommunens fastigheter kan bli klimatneutrala under innevarande mandatperiod. Det skulle vara ett fantastiskt steg i rätt riktning. Redan nu måste vi dock börja planera för betydligt större steg än så. Beredningen måste därför våga tänka mera visionärt och öppna upp för en debatt om kommunens användning av ny teknik på miljöområdet.

– Exempelvis finns det anledning att se över möjligheterna att använda s k koldioxidfångare för att tillvarata den koldioxid som bil- och flygtrafiken släpper ut och omvandla den till syntetiska drivmedel. Sollentuna måste våga gå före och ta täten på miljöområdet. Vi har länge talat om kommunens behov av ”landmärken”. Låt offensiv teknik på miljöområdet, exempelvis koldioxidfångare eller solceller utgöra landmärken och sätta kommunen på den nationella och internationella kartan!, uppmanade årsmötet.

Centerpartiet vill också att det anläggs en egen rötningsanläggning för biologiskt avfall i kommunen. Sollentuna är en av de mest framgångsrika kommunerna i landet när det gäller att sortera biologiskt avfall. I längden är det orimligt att vi samlar ihop detta avfall och transporterar det till Uppsala där det rötas och används för att driva uppsalabussarna. Vi måste bli bättre på att tillvarata kommuninvånarnas engagemang och se till att utnyttja våra egna resurser. Målsättningen måste vara att kommunen på sikt ska blir självförsörjande på energiområdet.

Det råder förhållandevis stor samsyn i miljöfrågorna inom politiken. Förhoppningsvis kan därför beredningen ta tillvara det miljöengagemang som finns inom respektive parti för att tillsammans driva Sollentuna framåt på miljöområdet.

– Det är med glädje vi ser fram emot att miljö- och klimatberednings arbete nu kommer igång, avslutar årsmötet sitt uttalande.

 För mer information kontakta:

 Centerpartiets gruppledare Anna Myrhed, 0703-34 12 86

 Artikel i SVT om koldioxidfångare: http://svt.se/2.108068/1.1735455/dammsug_luften_pa_co2

TEM: http://temfunderingar.wordpress.com/2009/10/20/intressant-reportage-om-att-dammsuga-koldioxid/

Bild på Anna Myrhed: http://www.sollentuna.se/Global/bilder/press/2010_2014/anna_myrhed.jpg

Fredrik Jöngren
Politisk sekreterare (c)
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
08-579 216 62 (a), 073-915 16 62 (m)

 /hgy