Företagarna Sollentuna Service AB

Sollentuna kommun: Småföretagen betalar mest kommunalskatt

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 06:16 CEST

Sollentuna kommun:

Småföretagen betalar mest kommunalskatt

Småföretagarna i Sollentuna kommun betalar mest kommunalskatt. Det är småföretagen som ger de största intäkterna till kommunen. I Sollentuna kommer 35 procent av de kommunala skatteintäkterna från småföretagens ägare och anställda. Det visar en kartläggning som Företagarna gjort. Småföretagen är också den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Sex av tio anställda i den privata sektorn arbetar i företag med färre än 50 anställda i Sollentuna kommun. Det är småföretagaren som är den stora privata arbetsgivaren i kommunen.  Och det är småföretagen som anställer. Fyra av fem jobb har de senaste decennierna skett i de mindre företagen.

Företagarna startar nu en roadshow i Stockholms län för att lyfta fram småföretagaren som jobbskapare och som stor kommunal skatteleverantör. Premiären sker vid ett frukostmöte i Sollentuna idag den 30 augusti, där de nya siffrorna presenteras.

-  Med årets roadshow startar vi vår valkampanj #4 av 5, d v s fyra av fem jobb kommer i de mindre företagen, säger tf. regionchef Bengt Bengtsson för Företagarna i Stockholms län. Vi vill betona att jobb skapas av företagare – inte av politiker – och att det sker i allt högre grad i de mindre företagen.

-  Kommunpolitikerna borde vara mer lyhörda för de mindre företagens problem och behov, när de ser hur mycket av kommunens totala skatteintäkter, som kommer från småföretagen. För utan företag blir det inga nya jobb och inga pengar till skola, vård och omsorg.

Det lokala företagarklimatet är viktigt för hela samhället.

Vi vet att Företagarna Sollentuna har en tät och bra dialog med kommunen men med dessa nya siffror i ryggen borde förståelsen och prioriteringen från kommunens sida vara ännu större. Våra medlemmar har många frågor som är viktiga för att kunna driva och utveckla sina företag. Det visar inte minst vår senaste medlemsenkät.

Ytterligare upplysningar lämnas av t.f. Regionchef Bengt Bengtsson, Företagarna Stockholms län 076-724 86 79 eller 08-501 066 01.


Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna.