IT-mästaren

Sollentuna kommuns vård och omsorg outsourcar IT

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2016 14:36 CEST

AB SOLOM tecknar IT-driftavtal med IT-mästaren.

Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt 7 år och avser helhetsansvar för IT-funktionen, från arbetsplats till centrala verksamhetssystem.
IT-mästarens tjänster ska stödja AB SOLOMs pågående arbete med att modernisera IT-landskapet, bl a uppgradering av IT-arbetsplatser som ska ge ökad kapacitet och användarnöjdhet, för AB SOLOMs ca 40 verksamheter runt om i Sollentuna Kommun.
Genom avtalet levererar IT-mästaren tjänster så som servicedesk, drift av stationära- och mobila arbetsplatser, skrivare och skrivartjänster, serverdrift inklusive integrationer och applikationsdrift, nät- och infrastrukturtjänster samt IT-konsulter. Avtalets ordervärde är på cirka 30 MSEK.

AB SOLOM strävar ständigt efter att höja kvaliteten i hela vårdflödet, på samtliga områden, vilket kräver ett användarvänligt och tillförlitligt IT-stöd. Vårt samarbete med IT-mästaren ger oss möjlighet att bygga en modern IT-miljö anpassad för våra behov. Detta medför samtidigt kostnadsbesparingar och ökad effektivitet vilket gör att vi kan frigöra tid till våra kunder", säger Kim Jämsä, IT-strateg, AB SOLOM

Moderniseringen av IT-miljön ger AB SOLOM förutsättningar att skapa nya möjligheter i arbetet med en långsiktig hållbar utveckling. Vi ser nu fram emot ett utvecklingsorienterat samarbete med IT Mästaren.
”Vi är glada att vi vunnit denna upphandling och det visar på hur starkt vårt erbjudande är att hjälpa vård och omsorgsbolag med modern IT samt att vi har ett attraktivt erbjudande till den offentliga sektorn”, säger Peter Essenberg, Sales Team Manager, IT-mästaren
OM AB SOLOM
AB SOLOM är Sveriges första kommunalt helägda bolag inom vård och omsorg, som övertagit kommunens egenregi i sin helhet. SOLOM har ca 1300 medarbetare och drygt 1400 kunder och driver verksamhet för människor med funktionsnedsättning och inom äldreomsorg. Vi är det kommunala alternativet med uppdraget att vara kommunens utvecklingsresurs inom området.
OM IT-MÄSTAREN
IT-mästaren är en IT-drift leverantör. IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 80 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.

För mer information kontakta:
Kim Jämsä, IT Strateg, AB SOLOM
E-post: kim.jamsa@solom.se, telefon: 08-579 225 02

Peter Essenberg, Sales-Team Manager, IT Mästaren Mitt AB

E-post: peter.essenberg@itmastaren.se, telefon: 072-0504214

Mästare på IT-drift!

Vi erbjuder högkvalitativa outsourcade IT-drifttjänster till företag och organisationer. Det gör vi genom en rad tjänster - från helhetstjänsten Total Outsourcing till smalare IT-drifttjänster/molntjänster. Vår ambition är att vara förstahandsvalet för företag och organisationer i Norden med mellan 20-1000 IT-användare, som har flera kontor och/eller mobila IT-användare och som outsourcar sin IT-drift. IT-mästaren är även en Internetoperatör.