Centerpartiet i Sollentuna

Sollentunacentern förändrar i organisationen

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 20:29 CEST

Ingwar Åhman Eklund slutar sin tjänst som politisk sekreterare i Sollentunacentern. Ingwar, som fyllde 72 år i juni, har gjort många viktiga insatser för partiet under sina år som politisk sekreterare.

– Vi tackar Ingwar för hans stora insatser för Sollentunakretsen. Nu intensifieras arbetet med att anställa en ny politisk sekreterare, ett arbete där vi ligger långt fram och redan har förslag på mycket kvalificerade ersättare, säger Lars Kallander, gruppledare för Centerpartiet i Sollentuna.

Centerpartiet röner stora framgångar på riksnivå och det är självklart att partiet siktar mot liknande framgångar även i Sollentuna. För att komma igång med valarbetet är det viktigt att snabbt få en ny politisk sekreterare på plats.

– Det tror jag att vi har löst inom kort och då har vi den sista pusselbiten klar för att kunna gå in i valrörelsen med en stark organisation, säger Kallander.

Även Eric Wiklund, ordförande i Centerpartiet Sollentuna, ser med stort förtroende fram emot valarbetet inför kommunalvalet i september 2018.

– De ser ljust ut för centerpartiet som stadigt går framåt i opinionsmätningarna. Självklart ska vi ta vara på den framgångsvågen, och det har vi alla möjligheter att göra med den organisation vi skapat i centerpartiet här i Sollentuna, menar Eric.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår gruppledare Lasse Kallander, mobil: 070–576 65 23 eller mail: lars.kallander@sollentuna.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centerpartiet är Sollentunas gröna och företagsamma röst. Vi arbetar framför allt för ett ökat självbestämmande, en förbättrad miljö och ett gott företagsklimat. Makten över beslut ska ligga så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Läs mer om vår politik på: www.sollentunacentern.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------