Centerpartiet i Sollentuna

Sollentunacenterns årsmöte: Förändringar har lett till nystart

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 00:05 CET

Centerpartiets Sollentunakrets höll sitt välbesökta årsmöte 2016 i Edsbergskyrkan måndagen den 22 februari. Efter en stunds samvaro med goda pajer och annat tilltugg inleddes årsmötet med ett anförande av Christian Wallin, kommunikatör från riks region Öst, som talade om det aktuella politiska läget, olika utvecklingssatsningar och strategiska mål med sikte på kommande valframgångar.

Trots ett år präglat av ett antal personförändringar, bland annat i fullmäktigegruppen med ny gruppledare, Lasse Kallander, och med ny politisk sekreterare, så blev fjolåret något av en nystart för Sollentunakretsen. Det utåtriktade arbetet har fått stå tillbaka när partiet koncentrerat sig på att stärka sig internt. Partiet deltog i ett antal utåtriktade kampanjer och en cykelparad och ett julkort delades ut till medborgarna. Vi kunde glädja oss åt bildandet av CUF Norrort med ungdomar från kommunen och som också höll sin julavslutning i Sollentuna.

Till ordförande för Sollentunakretsen omvaldes Josefin Silverfur. Oscar Berggren från ungdomsförbundet är som suppleant en av de nya i kretsens styrelse.

Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsplan för de kommande åren. En plan som förstärker bilden av partiet som ett tydligt och sakligt borgerligt parti som är konstruktivt i opposition. En öppen och informativ verksamhet ska lyfta fram partiets kärnfrågor om en närodlad miljö och ett starkt lokalt näringsliv som bidrar till att stärka kommunen.

Partiets roll i det kommande kyrkovalet diskuterades. Kyrkogruppen uppmanades att återkomma med förslag om hur man går vidare och nya personer välkomnades att engagera sig i kyrkoarbetet. Ett antal nya arbetsgrupper startas nu under året; en budgetgrupp, en skolgrupp, en vård- och omsorgsgrupp och en samhällbyggnadsgrupp. Förslag på nya satsningar i det kommande budgetförslaget för Sollentuna kommun 2017 samlades in under årsmötet.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår ordförande Josefin Silverfur, mobil: 070–688 50 25 eller mail: josefin@silverfur.se eller vår politiske sekreterare Ingwar Åhman-Eklund, mobil: 073–424 69 30 eller mail: ingwarae@gmail.com. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centerpartiet är Sollentunas gröna och företagsamma röst. Vi arbetar framför allt för ett ökat självbestämmande, en förbättrad miljö och ett gott företagsklimat. Makten över beslut ska ligga så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Läs mer om vår politik på: www.sollentunacentern.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------