Den Nya Välfärden

Solna kommun i olaglig skolmatsupphandling

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 10:09 CET

Solna kommun har brutit mot upphandlingslagarna i en skolmatsupphandling genom att anta fel anbudsgivare. Det hävdar Konkurrenskommissionen, som riktar hård kritik mot kommunen.

I november 2012 påbörjade Solna stad en skolmatsupphandling för alla förskolor och skolor i kommunen. I den del av upphand­lingen som avsåg skolmat till Bergshamraskolan för totalt c:a 17 miljoner kronor antog kommunen dock inte den leverantör som skulle ha vunnit enligt kommunens förfrågningsunderlag. Vidare tillät Staden att en anbudsgivare som hade lämnat flera anbud, inte behövde stå kvar vid dessa, utan kunde välja att enbart fullfölja ett av sina anbud.

Lennart Palm är ledamot av Konkurrenskommissionen, som är en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden. Han menar att Solna stad brutit mot lagens krav på likabehandling och transparens:

- Enligt förfrågningsunderlaget skulle den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Avseende skolmaten för Bergshamraskolan valde emellertid staden att inte välja den sammantaget kvalitets- och prismässigt bäste leverantören, utan gick enbart på lägsta pris.
Detta innebär en överträdelse av lagen.

- En anbudsgivare är vidare bunden av de anbud som har lämnats i en upphandling och ska inte i efterhand kunna välja vilket eller vilka anbud företaget vill stå för. En annan ordning skulle riskera leda till att det av taktiska skäl lämnas oseriösa anbud. Detta skulle medföra förödande konsekvenser för respekten för regelverket kring offentliga upphandlingar, påpekar Lennart Palm. Solna stad skulle istället ha vidhållit att samtliga anbudsgivare måste stå fast vid sina anbud i upphandlingen.


…………………………………………………………………………………………

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande
Inger Ridderstrand-Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm,
Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen,  Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare VD vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.