Företagarna Stockholms län

Solnas mest företagarvänliga politiker 2014 är Malin Appelqvist (kd) och Martin Eliasson (S)

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:59 CEST

Under ett frukostmöte idag på Aula Medica utsågs Solnas mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Solna. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Solna står för 13 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är kommunens verkliga välfärdskapare.

Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i opposition och en i majoritet och valen av
Malin Appelqvist (kd) och Martin Eliasson (S) kändes helt rätt.

”Att Malin genomfört många upphandlingar via såväl LOU som LOV för att ge fler företag möjlighet att erbjuda sina tjänster till Solnaborna såg vi som mycket positivt. Hon har internt arbetat för bättre upphandlingar, med färre krav utanför grunduppgiften vilket är mycket bra. Hon har även arbetat för att säkerställa likvärdiga villkor för privata och kommunala utförare och även för en bättre dialog mellan politik och företag i kommunen” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

 ”Även Martin har arbetat aktivt för att kommunens upphandlingar ska vara begripliga också för mindre företag och att de dessutom inte innehåller villkor som exkluderar mindre företag. Detta ser vi som en otroligt viktig del för oss småföretagare i en kommun med en stor andel anställda i storföretag”, fortsätter Emma. Martins hade tyvärr förhinder att närvara vid frukosten och hans pris togs emot av partikollegan Arne Öberg.

Under den efterföljande diskussionen diskuterades bland annat upphandlingsfrågan kopplat till krav på kollektivavtal och formuleringen kollektivavtalsliknande former. Alla var överens om var en luddig formulering som kan innebära en svårighet för mindre företag att delta och vinna upphandlingar då det är många av dem som inte har möjlighet att teckna kollektivavtal. Detta är något som är värt att diskutera vidare.  Det påpekades även att Solna även har en stor andel småföretagare även om det ofta pratas om de stora företagen då dessa sysselsätter ett stort antal invånare i förhållande till de små. Detta är något som är värt att lyfta oftare!

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 070-366 02 55


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.