Solrosuppropet

Solrosuppropet 2012 lyfter fram utförsäkringarna och Fas3

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 13:58 CET

Ett år har gått sedan påskuppropet samlade tusentals landet runt i protest mot utförsäkringarna. Ett år av fortsatt jakt på sjuka och arbetslösa. Ett år då tiotusentals personer har utförsäkrats och fråntagits rätten till vår gemensamma välfärd.

Den nya sjukförsäkringen har blivit ett inhumant projekt som inte gör sjuka friskare - bara fattigare och ännu sjukare. Omkring 80 000 personer har utförsäkrats eller kommer att utförsäkras fram till år 2014, och därmed utsättas för meningslösa åtgärder på Arbetsförmedlingen. Med start i år åker de första som utförsäkrades ut ur försäkringen för andra gången.

Fas 3, åtgärden som blivit en symbol för regeringens utestängande arbetsmarknadspolitik, är nu Sveriges största arbetsgivare. 30 000 personer tvingas idag till sysselsättning och tvångsarbete utan lön. Bortom LAS och kollektivavtal används arbetsmarknadsåtgärder för att underminera den svenska modellen.

I arbetslinjens namn drivs människor in i fattigdom och ytterligare ohälsa. Skattelättnader för de rikaste bekostas av dem som har minst. Trygghet och rehabilitering för behövande människor har ersatts av social och ekonomisk utpressning. Utanförskapet har inte minskat utan ökat!

Än en gång samlas vi för att visa vårt missnöje med en inhuman politik som drar isär vårt samhälle och får katastrofala konsekvenser för individer och familjer.

Solrosuppropet 2012 vill belysa de missförhållanden som närmare hundratusen personer drabbas av i Sverige idag. Uppropet arrangeras på ett flertal orter runt om i landet i solidaritet med alla som får betala priset för den nuvarande politiken.

1) Utförsäkringarna måste stoppas akut och permanent. De förvärrar befintliga sjukdomar och orsakar ännu fler följdsjukdomar. De innebär dessutom en ekonomisk katastrof för en majoritet av de drabbade. Det är fullständigt orimligt att de som nu har återvänt till sjukförsäkringen ska kastas ut ur försäkringen om och om igen, vilket bevisligen inte hjälper utan tvärtom skadar ytterligare. Alla som har drabbats av utförsäkringarna bör kompenseras för det retroaktivt.

2) Satsa på ökade resurser till den offentliga vården och öka möjligheterna till rehabilitering.

3) Avskaffa de frekventa omprövningarna av rätten till sjukpenning.
4) Tidsgränser ska finnas till för att snabbare ge individer rätt vård och rehabilitering, inte för att sätta press på de sjuka. Individers tillfrisknande påskyndas inte av stress och åtgärder som sätts in vid helt fel tillfälle utifrån bestämda tidpunkter. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivningar stämmer inte med hur sjukdomar fungerar i verkligheten. Låt läkarnas bedömning väga tyngst.

5) De som har förlorat sin SGI måste få den tillbaka. Sjuka tvingas i allt större utsträckning söka försörjningsstöd från kommunerna.  De som aldrig har arbetat ihop någon SGI bör kunna få ersättning utifrån en skälig grundnivå som går att leva på.

6) Försvåra för arbetsgivare att göra sig av med långtidssjuka anställda. Tvinga inte sjuka att gå från ett anpassat arbete på en tidigare arbetsplats till att försöka hitta ett helt nytt arbete. Som arbetsmarknaden ser ut nu så leder det vanligen till arbetslöshet och förvärrad sjukdom istället för till en ny anställning. Det är också orimligt att sjuka prövas mot en fiktiv arbetsmarknad oavsett om det sker efter 180 dagar eller vid någon annan tidpunkt.

7) Ge möjlighet till arbetsträning och studier under en tid för att öka chanserna på arbetsmarknaden efter en lång sjukfrånvaro, utan att förlora sjukersättningen. Satsa på åtgärder som uppmuntrar arbetsgivare att anställa dem som har blivit arbetsföra. Gör reglerna mer flexibla för de sjuka som kan arbeta deltid. Alla klarar inte exakt 25, 50 eller 75%, de som kan arbeta mer eller mindre än en viss procentsats borde få utgå från sin förmåga.

8) Slopa sekretessen kring Fas 3- anordnarna. Alla har rätt att veta vilka företag och organisationer som har Fas 3-projekt. Sekretessen gynnar endast de aktörer som bedriver ljusskygg verksamhet.

9) Gör Fas 3 frivilligt. Eftersom åtgärden inrättats för att hjälpa och stödja långtidsarbetslösa borde deltagandet kunna ske på frivillig basis. Detta skulle ge deltagare i Fas 3 rätten till sin egen tid och anordnarnas verksamhet skulle inte finansieras av att människor deltar i åtgärden mot sin vilja. Idag heter det att Arbetsförmedlingen erbjuder en sysselsättningsplats i Fas 3. Ett erbjudande som dock, om det avböjs, leder till förlorad ersättning för individen.

10) Stärk rättssäkerheten för sjuka och arbetslösa. Myndighetsutövandet kränker och bryter ner människor som är i behov av den hjälp de har rätt till. Låt myndigheterna finnas för människor istället för tvärtom. Garantera individers ekonomiska trygghet även under myndigheters handläggningstid för ansökningar, överklaganden och omprövningsärenden. Långa och i vissa fall extrema handläggningstider gör att människor faller mellan stolarna.

Solrosuppropet är en gräsrotsrörelse som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kontaktuppgifter till de städer som planerar manifestationer (fler tillkommer eventuellt):

Gävle Anneli Ekholm a.ekholm@glocalnet.net 026-13 13 17 (kopplar till mobil) 070-294084011 (sms) Helsingborg Helen Albertsson 0764-120134 helen.albertsson@gmail.com Härnösand Gertie Gladnikoff Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt gertie.gladnikoff@gmail.com 076-138 98 45 Kalmar/Nybro/Öland Christine Holmberg - chrisseh@live.se Karlstad Kenneth Birath - kenneth.birath@svenskakyrkan.se Anette Ivarsson - anette@carlstad.se Ljungby Jerry Rogerstam jerry.rogerstam@hotmail.com 070-2131614 Malmö Agneta Holmqvist Holm - agnesholm54@hotmail.com mob 0729-07 54 29, Adrian Engström - adrianengstrom@gmail.com mob 0735-45 44 96 Norrköping  Lotta Larsson lottas.stuff@gmail.com 0765-615853 Stockholm Carina Wellton, Gårdsvägen 10, 148 91 Ösmo 073-970 97 91 carina@carinawellton.com Umeå Annelie Lövgren 070-541 29 79  Västerås Maria Werme - 073-7241865 info@slussa.se

För nationella frågor, kontakta Charlotte Thérèse Björnström therese.charlotte@gmail.com


Solrosuppropet 
Debatten fortsätter på: Påskuppropets sida på Facebook