Solvatten

Rapport från COP21. Klimatmötet – mer än klimat!

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:02 CET

Nu pågår det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention i Paris. Solvatten är på plats och ska ta emot det prestigefyllda priset ”Momentum for Change Lighthouse Award” av FN:s klimatsekretariat UNFCCC. Utmärkelsen lyfter fram internationella verksamheter som arbetar för en hållbar, koldioxidsnål framtid. Grunden till klimatmötet är nämligen de klimatförändringar som är orsakade av mänsklig aktivitet. Målet är att länderna ska enas om ett globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Solvatten har vunnit det ärofyllda priset av FN eftersom Solvatten skapar energieffektivitet och bidrar med rent vatten till de människor som är mest utsatta för klimatförändringar. Solvatten adresserar även de 17 globala hållbarhetsmålen som FN har tagit fram. Det handlar om att utrota fattigdom, skydda vår jord samt att säkerställa ett välstånd för jordens befolkning.

Petra Wadström som är VD, grundare samt uppfinnare av Solvatten är mycket glad att få FN:s fina utmärkelse.

– Vi är mycket stolta över att få denna prestigefyllda utmärkelse. Tillsammans kan vi förbättra livet för miljontals människor runt om i världen. Solvatten är som en verktygslåda bestående av alla 17 hållbara utvecklingsmål. Vi arbetar dagligen med att öka antalet användare genom samarbete med regeringar, organisationer och företag världen över, säger Petra Wadström, VD på Solvatten.

Solvatten är en helhetslösning med en rad hållbarhetsfördelar. Sammanfattningsvis gör Solvatten följande:

1) Ökar andelen förnyelsebar energi som används i världen
2) Effektiviserar energi- och vattenanvändningen
3) Minskar mänsklig påverkan på miljön (fler träd får stå kvar)
4) Skapar flera samhällsekonomiska fördelar som bättre ekonomi, förbättrad hälsa, ökat socialt status samt bättre livssituation för kvinnor
5) Ökar motståndskraften hos världens mest sårbara befolkningsgrupper för klimatförändringar

Läs mer om utmärkelsen här. För mer information om de 17 hållbarhetsmålen klicka här.

Besök Solvatten på: http://www.solvatten.se/

Om Solvatten:
• Solvatten är en svensk innovation. Det är en soldriven lösning för rening och upphettning av vatten (upp till 75°C) som tagits fram för hushåll i utvecklingsländer. Vattnet rengörs genom att förstöra sjukdomsalstrande mikroorganismer. Solvattenrenaren fylls med vatten och placeras i direkt solljus. Den kan försörja en familj med 40 liter rent, varmt vatten varje solig dag i sju till tio år.
• Idag har fler än 200 000 människor i Afrika, Asien, Centralamerika och Sydamerika nytta av Solvatten

För mer information, vänligen kontakta:
David Wadström
Marknadsföring och insamling
Solvatten AB
David.wadstrom@solvatten.se
+ 46 8 777 29 05

A patented, scientifically proven Swedish invention, the SOLVATTEN® unit uses heat and UV from the sun, and a built-in filter, to purify contaminated water. SOLVATTEN® makes microbiologically contaminated water drinkable in 2-6 hours, depending on the weather. An indicator shows when the water is safe to drink. SOLVATTEN® is part of the WHO International Network to Promote Household Water Treatment and Safe Storage.

Providing SOLVATTEN® to households will help contribute towards sustainable development, through improved living standards, improved health, protection of the environment, and by making income-generating activities possible.

The portable 10-liter unit can improve the daily lives of millions of people who do not have access to safe drinking water, thereby contributing to the realization of the Millennium Development Goals.

www.solvatten.se