LKAB

Solveig Danskog ny chef för Infrastruktur inom Mining Division

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 11:43 CEST

Solveig Danskog har utsetts till ny verksamhetschef för avdelningen Infrastruktur (PI) inom LKABs Mining Division, järnmalmsverksamheten i koncernen.

Solveig kommer närmast från befattningen som chef för pelletsverken i Malmberget.

Infrastruktur innefattar industriområdena i Malmberget, Svappavaara, Kiruna och Luleå.

Avdelningen har cirka 380 medarbetare och ansvarar för:


- Verksamhetsservice på industriområdet (säkerhet, fastigheter, brandskydd, besiktningsfunktion, transporter mm)
- Mediaförsörjning (el , vatten, tryckluft)
- Deponier, dammar, efterbehandling
- Mekaniska verkstäder (komponentunderhåll)
- Materialförsörjning, driftsäkerhetsförråd.

Solveig Danskog tog bergsingenjörsexamen 1983 vid dåvarande Luleå Tekniska Högskola (nuvarande Luleå tekniska universitet).

Samma år började hon arbeta inom LKAB på Forskning och Utveckling och fortsatte sedan som driftingenjör inom pelletsverket (Bandugnsverket) i Malmberget.
Hon har också arbetat som inköpare och har varit sektionschef för produktionsplaneringen i Malmberget.

Solveig tillträdde sitt nya jobb den 22 september 2010.
Hon nås på telefon 0970-76253.

Bilder bifogas.