Testforsok

Solvit löser fler problem på EU:s inre marknad

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:52 CET

Allt fler av företags och privatpersoners anmälningar om hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad klaras upp. Under 2009 fick Sveriges SOLVIT-center på Kommerskollegium lika många hinderanmälningar som föregående år. Antalet uppklarade fall har fortsatt öka.

- I drygt 90 procent av de anmälda fallen har vi antingen kunnat undanröja  hindret eller efter vår utredning konstaterat att det inte var något brott mot EU-rätten, säger Markos Stavroulakis, chef för svenska SOLVIT-center.

Till SOLVIT-centret kan företag och privatpersoner kostnadsfritt anmäla och få hjälp när de stöter på hinder på  EU:s  inre marknad, dvs de 27 EU-länderna och Norge Island och Liechtenstein.  Det kan gälla hinder för varor, tjänster, personer och kapital. Ett SOLVIT-center finns i varje land inom den inre marknaden.

 

Av de 126 anmälda hindren som behandlades av SOLVIT Sverige under 2009 gällde 71 ärenden fri rörlighet för personer, 38 ärenden varor och 17 handel med tjänster. Antalet anmälningar om hinder för varor och tjänster minskade jämfört med år 2009. Inga anmälningar gjordes om fria kapitalrörelser.

 

Mer än hälften av de anmälda ärendena, 68 stycken, gällde hinder i Sverige. Det är en ökning jämfört med föregående år.  Trettioåtta av dessa anmälningar tog upp hinder för personers fria rörlighet, i fjorton fall handlade det om problem med socialförsäkringar. Problem med motorfordon och medicinsktekniska produkter dominerar bland de tjugotvå varufallen. Åtta av de anmälda tjänstehindren gällde problem vid vård i utlandet och rätten till ROT-avdrag.

 

De hinder i andra länder som anmäldes till SOLVIT Sverige gällde ofta problem med uppehållstillstånd och socialförsäkringar samt på varuområdet problem med tekniska produktkrav.

Totalt tog de 30 SOLVIT -centren emot 2 228 anmälningar om hinder, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. De vanligaste anmälda hindren gällde problem med socialförsäkring, yrkeskvalifikationer och uppehållstillstånd.  Även problem på skatteområdet förekom ofta.

 

Frågor om SOLVIT besvaras av Markos Stavroulakis som nås på telefon 08-690 48 33 eller per e-post markos.stavroulakis@kommers.se