Statistiska centralbyrån, SCB

Som Karlstad röstar, röstar Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 09:38 CET

I början av 1970-talet myntades uttrycket ”Som Ljungby röstar, röstar Sverige”. Uttrycket lever fortfarande kvar. Detta trots att det är i Karlstad som röstfördelningen mest liknat valresultatet vid de senaste riksdagsvalen.

Vid riksdagsvalet 2002 var Karlstad den kommun där röstfördelningen mest liknade valresultatet. Även om vi ser till ett genomsnitt av de tre senaste valen är det fortfarande Karlstad som är mest likt hela Sverige. Förutom Karlstad har Kalmar och Halmstad vid de tre senaste riksdagsvalen haft resultat som liknar rikets. Danderyd, Lidingö och Täby är de kommuner där röstandet skiljer sig mest från övriga landet.

Se vidare artikeln:
Som Ljungby röstar – röstar inte Sverige
http://www.scb.se/Grupp/allmant/BE0801_2006K01_TI_11_A05ST0601.pdfKälla

SCB:s valstatistik
http://www.scb.se/templates/Amnesomrade____12261.asp

Publikation

Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 946 52
Förfrågningar
Richard Öhrvall
Tfn 08-506 941 58
E-post richard.ohrvall@scb.se
Jessica Persson
Tfn 08-506 944 27
E-post jessica.persson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.