Sundsvalls kommun

Som fjärde skola i Sundsvall hissar S:t Olofsskolan Grön Flagg för hälsa och miljö

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 13:35 CET

Grön Flagg inom den ideella organisationen Håll Sverige Rent är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg för förskolor och skolor. Alla har samma mål – att jobba för en mer hållbar värld. S:t Olofsskolan blir nu den fjärde grundskolan i Sundsvall som certifieras.

Den 16 december kl. 9.30 ska elevrådet tillsammans med skolans rektor hissa den efterlängtade ”Grön Flagg”. Under ceremonin deltar skolans 300 elever och personal.

Grön Flagg-arbetet för hållbar utveckling är en del av det dagliga skol- och förskolearbetet. Arbetet sker i perioder mellan ett till två år då barnen och eleverna med deras pedagoger arbetar med tre områden inom hållbarhet. Totalt finns sex teman: Livsstil och hälsa, närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, konsumtion samt kretslopp.

– Våra elever i har valt att arbeta med klimat och energi, livsstil och hälsa samt närmiljö då de är viktiga områden för dagens barn, framtidens vuxna. De har varit väldigt engagerade i arbetet kring Grön Flagg och ser verkligen fram emot att stoltsera med en flagga på skolan! säger Carina Cederholm, rektor på S:t Olofsskolan.

Certifiering i åtta steg
Alla förskolor och skolor har möjlighet att certifieras inom Grön Flagg. Totalt ska åtta steg passeras. Bland annat ska ett Grönt Flagg-råd bildas där barn/elever och personal medverkar. På S:t Olofsskolan består rådet av det befintliga elevrådet. En handlingsplan ska sammanfattas som beskriver vad eleverna vill utveckla och förbättra. Handlingsplanen skickas sedan in för återkoppling av organisationen Håll Sverige Rent.

Efter ett godkännande påbörjas arbetet enligt handlingsplanen utifrån de teman som eleverna har valt ut. Detta ska dokumenteras i en rapport som återigen skickas in till Håll Sverige Rent. Som sista steg hissas Grön Flagg som ett bevis på att förskolan eller skolan blivit godkänd. Förskolan eller skolan måste efter en tid förnya sin certifiering och skicka in nya teman i en handlingsplan.

S:t Olofsskolan hissar grön flagg

När: 16 december
Tid: Kl. 9.30
Plats: S:t Olofsskolan, skolgården

Kontakt: Carina Cederholm, rektor S:t Olofsskolan, 070-661 81 93
Pernilla Westberg, biträdande rektor S:t Olofsskolan, 070-190 50 22

I Sundsvall är totalt 33 förskolor och 4 grundskolor certifierade inom Grön Flagg. Alla finns listade här: http://www.hsr.se/gf/sundsvall

Om Grön Flagg- hållbara förskolor och skolor
Grön Flagg är en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i skola och förskola. Med den internationella certifieringen jobbar miljontals pedagoger, barn och unga världen över mot samma mål – en mer hållbar värld.

Grön Flagg-certifieringen innebär att hälsa och miljö genomsyrar skolans verksamhet och innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen.

Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet. Grön Flagg är också ett bra sätt för skolan och förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen. Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av den ideella organisationen Håll Sverige Rent som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

(Källa: Håll Sverige Rent)