MKFC Cloud Campus

Somaliska flyktingkvinnor som rollmodeller

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 13:39 CET

Nyinflyttade föräldrar och barn utan språkkunskap kan inte nyttja sina demokratiska möjligheter för inflytande i skolan. MKFC Stockholms Folkhögskola gör projekt tillsammans med Hjulstaskolan och .se för lyfta mammor från Somalia att bli förebilder när det gäller att identifiera, analysera och hantera problem och möjligheter som denna målgrupp ställs inför i det svenska samhället. Projektet ska öka somaliska kvinnors och barns inflytande och integration och stöds av Internetfonden.

Idag finns informationen på internet och de flesta har tillgång till mobil. Inflytandet flyttas därför till digitala verktyg som inte ställer krav på samma språk, tid och rum. Drygt 100 somaliska kvinnor och 100 elever från Hjulstaskolan årskurs 7-9 och 56 elever under årskurs 7 kommer att ingå i pilotprojektet Mammorna och eleverna kommer att få tvåspråkig näthandledning och face to face-instruktioner. Kommunikationen byggs upp med mammor, elever, lärare och biblioteket.

Projektet drivs av MKFC Stockholms folkhögskola tillsammans med Hjulstaskolan (lärarna, skolbiblioteket, administrationen, matsalar, hälsovården), somaliska elever och somaliska kvinnor och somaliska föräldraföreningar.

Läs mer på .se Somaliska flyktingkvinnor som rollmodeller
https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/uppdrag/somaliska-flyktingkvinnor-som-rollmodeller

Projektbloggen Wall of Fame http://walloffame.se/

MKFC Stockholms Folkhögskola http://www.mkfc.se/blogg/

Hjulstaskolan http://www.hjulstaskolan.se/