Gotlands Museum

Sommar på Gotlands Konstmuseum!

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 09:14 CEST

I sommar har Gotlands Konstmuseum glädjen att presentera två nya separatutställningar med två övertygande konstnärskap:
A story to be told av Anna Nyberg (f.1966) och To conquer a universe av Joakim Allgulander (f.1965). Utställningarna som består av olika teknik och material har gemensamt att de båda har ett existentiellt och engagerande innehåll.

A story to be told Anna Nyberg 15 juni - 6 oktober 2013
Anna Nyberg intresserar sig för varandet och hur det är att vara människa. Genom sin produktion undersöker Nyberg glappet mellan den fysiska och psykiska upplevelsen. Med hjälp av textil, fotografi, film och installation fokuserar hon på avståndet mellan den inre och yttre verkligheten. Nyberg har tidigare arbetat med installationer som är beroende av sin rumsliga kontext. Fokus har särskilt legat på betraktarens perception och den fysiska upplevelsen av att vara i en kropp och i ett rum. I den här utställningen utgår hon från samma kärna men utifrån ett annat perspektiv; sitt eget. Nu utgår hon mer från sig själv och sina egna upplevelser. Som titeln A story to be told antyder handlar utställningen om något som behöver berättas. Utställningen har sin grund i konstnärens egen berättelse och började skapas i en individuell sorgeprocess som handlar om döden. På samma gång som utställningen har en personlig ton är den genom sitt tema allmängiltig och rör i stort de existentiella frågorna.

To conquer a universe Joakim Allgulander 15 juni - 6 oktober 2013
Joakim Allgulanders konst kännetecknas av en konceptuell utgångspunkt kombinerat med hantverksskicklighet och en kärlek till själva görandet. Hans verk vittnar om en nyfikenhet och lust att undersöka olika material och teknik. Genomgående i Allgulanders produktion finns ett existentiellt innehåll och en dynamisk lek med kontraster. Alltifrån naturligt och konstruerat, nytt och gammalt till mer arketypiska motsatser som ljus och mörker samt liv och död. Dualiteten förekommer i verk som exempelvis Trashmountain, en serie målningar som associerar till naturens berg och landskap men där förlagan består av fotografier föreställande artificiellt foliepapper. I verkens tillblivelseprocess har det skett en slags transformation, där det som till en början var ett foliepapper omvandlats till något som liknar ett landskap. Målningarna som är stilfulla och visuellt lockande bär även på en underliggande svärta. Som verktiteln antyder kan man också skönja en civilisationskritik riktad mot människans hantering av jorden, där människan skapat ett avfallsberg som bara växer och växer.

Välkommen till pressvisning torsdagen 13 juni kl 10
på Gotlands Konstmuseum S:t Hansgatan 21, Visby

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.