Ratio

Sommarassistenter på Ratio 2016

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 14:56 CEST

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare.

I sex veckor under perioden juni till augusti arbetar de tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå.

I år har vi för första gången en sommarassistent inom media och kommunikation.

Assistenter sommaren 2016 är:

Gustav Axén, nationalekonomi, Handelshögskolan Stockholm
Karl Blom, nationalekonomi, Uppsala universitet
Emil Bustos, nationalekonomi, Handelshögskolan Stockholm
Sigrun Fagerfjäll, nationalekonomi, Stockholms universitet
Hannes Jägerstedt, nationalekonomi, Lunds universitet
Jura Miniotaite, medieteknik, KTH
Sofia Widegren, juridik, Stockholms universitet
Emilie Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet
Josefin Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet

Vill du veta mer om Ratios program för unga forskare, ta kontakt med programansvarig:

Christian Sandström, docent
mob: 073-7050137
christian.sandstrom@ratio.se

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar 

- Hur politisk förändring kommer till stånd 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling. 
För mer information gå till www.ratio.se