Svensk Handel AB

Sommareffekt ger stärkt optimism

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 08:52 CEST

Handelsbarometern för juli månad visar på en framtidstro både för branschen som helhet och för den egna butiken. Även vad gäller sysselsättningen inom handeln andas handlarna en optimism som förefaller hänga med ända in början på hösten.

Juli månads Handelsbarometer visar att handlarnas framtidstro fortsätter att öka. Framtidsindikatorn som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i hela detaljhandeln stiger och hamnar för första gången sedan juni 2008 på över noll. Detta innebär att andelen handlare som tror på en positiv utveckling i handeln är större än andelen handlare som tror på en negativ utveckling. Även Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken ökar denna månad.

- Fler än hälften av handlarna tror nu på en försäljningsökning i den egna butiken även efter sommarmånaderna, vilket kan förklaras av den rekordlåga räntan i kombination med svag svensk valuta. Det gör att hushållen håller mindre hårt i plånboken och spenderar mer hemmavid än tidigare, säger Yvonne Ingman, vice vd för Svensk Handel.

- När sommaren går mot sitt slut brukar vanligtvis inköp göras som innebär uppdatering av hemmet och garderoben. Om så blir fallet även i år, beror till stor del på hur läget på arbetsmarknaden ser ut i höst.

Mätningen visar också att andelen handlare som tror på en negativ sysselsättningsutveckling under den kommande tremånadersperioden sjunker. Totalt spår en majoritet av handlarna en oförändrad sysselsättningsutveckling i den egna butiken samt inom hela detaljhandeln under de kommande tre månaderna.

- Juli månads Handelsbarometer tyder på att handlarna tror på en fortsatt "sommarhandelseffekt" ända in i början på hösten, säger Yvonne Ingman.

Mer finns att läsa i juli månads Handelsbarometer.

____________________________________________________________

För frågor och intervjuer kontakta: Yvonne Ingman, vice vd, Svensk Handel, 010-47 18548, 070-290 23 06 Linda Hedström, vikarierande pressansvarig, Svensk Handel, 010-47 18547, 070-561 84 56
Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 10 47 18 669, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se