Pjama AB

Sommarens resor blir lättare för sängvätare

Press Release   •   May 26, 2014 18:55 CEST

Många familjer planerar just nu sommarens resor och aktiviteter. Tusentals barn ser fram emot övernattningar med idrottslaget eller läger med kompisarna i Scouterna eller Friluftsfrämjandet. För barn som har problem med sängvätning kan det dock kännas svårt att vara hemifrån. De väljer ofta att inte alls följa med på övernattningar eftersom de är oroliga att kompisarna ska upptäcka att de kissar i sängen. Även resor med familjen kan kännas besvärliga eftersom ingen vill lämna efter sig en säng som ett barn råkat kissa i.

Sängvätning är ett väldigt vanligt problem hos barn och ungdomar. Enligt NAFC så är mer än var tionde sjuåring sängvätare och problemen finns kvar hos var tjugonde tioåring. Även ungdomar och vuxna kan lida av sängvätning, vilket bedöms påverka livskvalitén lika mycket som epilepsi. Trots att det finns olika sorters hjälpmedel att använda till vardags som t ex blöjor, speciella lakan och alarm så har det länge saknats enkla sätt att hantera sängvätning vid övernattningar och resor.

När Torbjörn Gärdenfors var aktiv som fotbollstränare märkte han hur vissa barn och ungdomar inte följde med på läger eftersom de skämdes över att de kissade i sängen. Han förstod att barnen behövde en diskret lösning mot sängvätning som kunde göra dem tryggare vid övernattningar. Tillsammans med organisationen Smart Textiles i Borås tog han fram Pjama - en pyjamas mot sängvätning. Pjama ser ut som en helt vanlig pyjamasbyxa trots att den är gjord av ett högabsorberande tyg. Ett vattentät och andande membran gör att byxan inte läcker och avslöjar om barnet har råkat kissa i sömnen.

Pjama lanserades i Sverige i höstas och den säljs redan också i Norge, Belgien och Storbritannien. Den här sommaren kan många barn för första gången sluta oroa sig över sängvätning när de följer med familjen eller kompisar på resor, läger och övernattningar.

Läs mer om Pjama på www.pjama.se och www.smarttextiles.se/stora-planer-for-pjama/Easier summer trips for bedwetters

Right now, many families are planning summer trips and activities. Thousands of children look forward to summer camps and sleepovers with friends. However, for children with bedwetting problems, these activities are not so easy. They often choose not to participate in sleepovers since they worry that their friends will notice that they wet the bed. Even family trips can be troublesome since no one wants to leave a wet bed behind when traveling.

Bedwetting is a very common problem amongst children. According to NAFC more than one in ten seven-year-olds wet the bed and the problems persist in one in twenty ten-year-olds. Even teenagers and adults can suffer from bedwetting, which can affect life quality as much as epilepsy, according to a Swedish study. Even though there are many types of everyday solutions, such as diapers or special sheets, there has been a lack of simple ways to handle bedwetting at sleepovers and trips.

When Torbjörn Gärdenfors coached a junior soccer team, he noticed that some children didn’t want to participate in soccer camps since they were ashamed of their bedwetting. He realized that these children needed a discreet solution to bedwetting that could make them feel comfortable at sleepovers. Together with the organization Smart Textiles, he developed Pjama – pyjamas against bedwetting. Pjama look just like normal pyjama pants, even though they are made of a superabsorbent fabric. A waterproof and breathable membrane prevents the pants from leaking and revealing if the child has peed during the night.

Pjama was launched in Sweden last year and it is also available in the UK, Belgium and Norway. This summer, many children can for the first stop worrying about bedwetting.problems when they join their family or friends at trips, camps and sleepovers.

Read more about Pjama at www.pjama.co.uk and www.smarttextiles.se/en/great-plans-for-pjama/

Pjama AB har utvecklat en pyjamas som underlättar vid sängvätning. Mer information finns på www.pjama.se