Riksdagen

Sommarens och höstens utskottsresor går till Europa

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 13:00 CEST

Riksdagsutskottens planerade utrikes studieresor i sommar och höst görs inom Europa. EU-nämnden har också planerat två resor.

Resorna anges i utskottsordning:

Konstitutionsutskottet gör studiebesök i Bryssel den 8-10 oktober.

Skatteutskottet. Halva utskottet reser till Budapest och Ljubljana den 5-10 oktober. Avsikten är att studera EU-anpassningen både på de ekonomiska och skattepolitiska områdena i Ungern och Slovenien.


Den 2-7 november reser halva skatteutskottet till Tyskland. I Berlin träffar utskottet kollegor i Förbundsdagen. Bland annat vill utskottet informera sig om den tyska återföreningen. Ett besök görs också hos ECB, Europeiska centralbanken, i Frankfurt.


Försvarsutskottet. Den 26-28 augusti besöker en delegation Kosovo. Syftet är bland annat att studera verksamheten inom den svenska utlandsstyrkan i Kosovo.


Den 9-12 september besöker en delegation från försvarsutskottet en internationell försvarsmaterielmässa i London.


Trafikutskottet reser till Oslo den 26-29 augusti för att bland annat besöka Stortinget och Samferdselsdepartementet.


Bostadsutskottet besöker Norge den 16-18 juni samt Finland den 24-26 juni. Syftet med resorna till bägge länderna är studera olika upplåtelseformer i bostadsbeståndet.


EU-nämnden. Under hösten planeras en studieresa till Bryssel för nya ledamöter.


Med anledning av Italiens EU-ordförandeskap planerar EU-nämnden ett besök i Italien under hösten.

Ytterligare upplysningar lämnas av respektive utskottskansli via riksdagens växel 08-786 40 00.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000