Bixia

Sommarens solstrålar kunde gett 230 miljoner kWh bara i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 07:10 CEST

Sedan den 1 juni och fram till slutet av augusti har solen skinit 761 timmar över stockholmarna. Om hälften av länets villaägare hade haft solpaneler på sina tak skulle det ha genererat en elproduktion på cirka 230 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Enligt den senaste statistiken från Svensk Solenergi har Stockholm cirka 4,6 W installerad effekt per invånare, medan rikssnittet ligger på 10,7 W per invånare. Trots den låga nivån i Stockholm har den installerade effekten solceller mer än fördubblats sedan 2014.

– Sol som energikälla har börjat ta fart på riktigt i Sverige, både bland företag och privatpersoner. Det är något som vi på Bixia uppmuntrar och vi får allt fler småskaliga producenter som säljer sitt överskott genom oss, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia

För en villaägare i Stockholm med en solelsanläggning på 4,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har sommarens solstrålar genererat cirka 1700 kilowattimmar.

8 av 10 vill ha mer solel
Runt om i världen är solelen nu en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor. Dessutom är de flesta svenskar mycket positivt inställda till el från sol. Åtta av tio tycker till exempel att vi borde satsa mer på solel, enligt en undersökning som Bixia låtit göra.

– Potentialen i solel är mycket större än man tror. Idag står solel för mycket liten del av den totala energiproduktionen. Men installationstakten ökar i takt med att priserna sjunker. Solel är en framtidsinvestering både för klimatet och för plånboken, säger Matina Rosenberg.

Elbolaget Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. I dag har elbolaget drygt 1300 närproducenter som de köper sin el ifrån och antalet producenter ökar i snabb takt. De flesta av producenterna som levererar sin överskottsel från sina solelsanläggningar är så kallade prosumers, som i första hand producerar el för eget behov.


Så har vi räknat:Antalet småhus i Stockholms län enligt SCB cirka: 274 000. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.
En solanläggning på 4,5 kW med en verkningsgrad på 15 procent (vilket är en vanlig anläggning för villor) genererar cirka 2,2 kWh per soltimma, eftersom anläggningen även producerar el när solen inte skiner. Hälften av Stockholms villor, cirka 137 000 x 1 700 kWh (kilowattimmar per villa) = 230 miljoner kWh.


Om sol och solel
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Tyskland är den största marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien. Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.

Källor: Weatherpal, energimynedigheten, SCB, Svensk Solenergi

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från 1200 anläggningar.


Tillsammans ger vi kraft som förändrar världen i rätt riktning! Läs mer på www.bixia.se