Eskilstuna kommun

Sommargrupper

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:06 CEST

Ung Fritid Eskilstuna bedriver gruppverksamhet med ungdomar vecka 24-33 under sommarlovet. Syftet är att skapa en meningsfull fritid och sysselsättning för flickor och pojkar i Skiftinge, Årby, Lagersberg, Fröslunda och Nyfors.

Med denna verksamhet vill Ung Fritid också synliggöra möjligheten för ungdomar att påverka sin egen situation, att uppleva tillhörighet genom en meningsfull sysselsättning , och inse värdet av att arbeta och ta ansvar.

Grupperna består av grundskoleungdomar som leds av Ung Fritids personal och feriepraktikanter. Totalt är 18 feriepraktikanter anställda som sysselsätter 50-60 grundskoleungdomar. Strävan är en fördelning med 50 procent flickor och pojkar vardera. Varje period pågår tre veckor och motsvarar 60 timmars arbete/sysselsättning.

Som metod i arbetet används ELD (experience, learning, description) samt utbildning i Machofabriken. Samverkan sker också med enheten arenor och föreningsstöd, och med Eskilstuna stadsbibliotek inom kultur- och fritidsförvaltningen, liksom mellan olika fritidsgårdar.

Bakom projektet står kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Information finns även på www.eskilstuna.se/ung

Mer information
Lena S Rehnholm, biträdande enhetschef, Ung Fritid Eskilstuna, tfn 070-167 22 34.

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att vi 2012 utsågs till Sveriges miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.