HSO i Stockholms län

Sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning - Stockholms läns landsting satsar på framtiden!

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2012 15:45 CEST

Stockholms läns landsting utökar i år antalet sommarjobbsplatser från 700 till 800. Dessutom kommer Stockholms läns landsting att även i år prioritera ungdomar med funktionsnedsättning i tillsättningen av sommarjobbsplatserna, genom att direkt vika ett antal av platserna för ungdomar med funktionsnedsättning.

- Det betyder oerhört mycket för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden och få referenser att ta med sig vidare när man söker andra jobb. Det gäller inte minst för ungdomar med funktionsnedsättning, som vi vet har det svårare än andra ungdomar att få ett jobb, säger Lennart Håwestam, 2:e vice ordförande i HSO i Stockholms län.

HSO menar att eftersom Stockholms läns landsting är en så stor aktör på arbetsmarknaden i Stockholms län har landstinget en central roll att spela när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

- Produktionslandstingsrådet Anna Starbrinks kommentarer i media att Stockholms läns landsting satsar på fler sommarjobbsplatser och särskilt betonar ungdomar med funktionsnedsättning är mycket välkommet från HSO:s sida, avslutar Lennart Håwestam.

Ansök om sommarjobb inom Stockholms läns landsting:

I år finns cirka 35 sommarjobbsplatser som är öronmärkta för ungdomar med funktionsnedsättning. Till dessa platser kan landstinget erbjuda förstärkt handledning, om det efterfrågas.

Om du vill du göra en intresseanmälan till dessa platser kontakta: lennart.zebuhr@sll.se. Ansök senast den 10 april (förlängd ansökningstid).

Mer information om sommarjobb inom Stockholms läns landsting finns på www.facebook.com/sommarjobbsll och www.sll.se/unga.

För mer info om arbetsmarknadsfrågor i HSO i Stockholms län kontakta:
Marian Bergroth
arbetsmarknadshandläggare HSO i Stockholms län
Tel : 08 - 692 03 41
E-post: marian.bergroth@hsostockholmlan.se