Hassela Helpline

Eftermiddagsverksamhet för ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 07:15 CEST

På måndag startar Hassela Helpline eftermiddagsverksamhet i anslutning till Västra Kanalskolans sommarskola för ensamkommande flyktingbarn. Bakom satsningen på sommarskolan står Malmö Stad, sdf Kirseberg, medan eftermiddagsverksamheten är en del i Hasselas förebyggande verksamhet mot missbruk och kriminalitet.  Det är de sämst lottade i samhället, oavsett var man kommer ifrån, som löper störst risk att utveckla ett missbruk. Andelen missbrukare med utländsk härkomst har ökat.

- I Hasselas vittförgrenade arbete har vi uppmärksammat att om vi stoppar och motverkar utanförskap i ett tidigt skede är det ett sätt att vända negativa trender hos ungdomar. Därför förstärker vi gärna Malmö Stads förebyggande arbete genom att underlätta för nyanlända ungdomar att snabbt integreras i det svenska samhället, berättar Jenny Anderberg, verksamhetsansvarig på Hassela Solidaritet.

En grupp volontärer kommer under två veckor ansvara för svenskträning och aktiviteter för de ensamkommande barnen. Denna vecka pågår planeringen för fullt.

- Tyvärr har inte alla möjlighet att komma in i samhället idag, och nyanlända ungdomar är en särskilt utsatt grupp. Det är det mönstret som vi försöker bryta Vi har en massa roliga förslag på aktiviteter bland annat vill vi baka, spela fotboll och sy flaggor, fortsätter Jenny Anderberg.

Hasselarörelsen har arbetat med missbruk- och ungdomsfrågor i över 40 år. Rörelsen har alltid betonat vikten av samhällets och individens sociala ansvar för att motverka missbruk, kriminalitet och utanförskap. Utöver behandlingshemmen och den förebyggande verksamheten bedriver Hasselarörelsen den mångspråkiga telefonjouren Hassela Helpline som riktar sig till anhöriga till ungdomar som ligger i riskzonen för missbruk och kriminalitet.

- Eftermiddagsverksamheten passar bra in i vårt arbete. Vi har volontärer med varierande bakgrund, bred kulturerfarenhet och olika spåkkunskaper, avslutar Susanne Johansson, förbundsorganisatör för Hassela Solidaritet.

Kontaktpersoner:

Susanne Johansson 040-600 43 42

Jenny Anderberg 040-600 43 55

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.