Sigtuna kommun

Sommarskola för nyanlända

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 11:18 CEST

Under 2013 genomför Sigtuna kommun för första gången sommarskolor för barn i förberedelseklasser årskurserna 6-9. Syftet är att, genom en intensiv språkträning med utbildade lärare och fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna, förbättra språkkunskaperna och möjliggöra en snabbare inslussning i ordinarie undervisning till höstterminen.

På förmiddagarna kommer utbildade lärare att undervisa eleverna i svenska och på
eftermiddagarna får barnen delta i olika fritidsaktiviteter. Fritidskoordinatorn Chengis Rehman, som tidigare arbetat som idrottslärare i Järfälla kommun, kommer ansvara för verksamheten på eftermiddagarna. Som ytterligare stöd kommer modersmålslärare finnas till hands under hela dagen.
Sommarskolan är avgiftsfri, och både lunch och mellanmål erbjuds utan kostnad
till eleverna.

- När jag träffat de här barnen är det tydligt att de inget hellre vill än att så fort som möjligt börja i skolan och lära sig svenska. Därför är jag stolt över att vi nu kan möta upp behovet och erbjuda barnen möjligheter att så tidigt som möjligt få en bra väg in i det svenska samhället, säger Lola
Svensson (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

Hon får medhåll från sin nämndkollega Lars Andersson (C):

- Vi vet hur central språkinlärningen är för nyanlända elevers möjligheter att klara sig i skolan. Med den här modellen tror jag att vi kan förbättra sådana insatser, utan att öka pressen på barnen under de ordinarie terminerna.

Även Karolina Windefalk (Mp), också hon ledamot i barn- och ungdomsnämnden, uttrycker sitt stöd för sommarskolesatsningen:

- Det är viktigt, inte bara för eleverna utan för demokratin i stort, att alla som kommer hit här får möjlighet att lära sig språket ordentligt. Det är en nödvändig komponent för att kunna bryta utanförskapet, och sommarskolesatsningen är ett steg i rätt riktning.

I juli kommer även sommarskola att genomföras för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14-20 år. Precis som under tidigare år bedrivs under 2013 också sommarskola för elever i den ordinarie skolverksamheten som behöver extra stöd för att nå sina kunskapsmål. 
 

Presskontakt

Lola Svensson (S), ordförande för barn- och ungdomsnämnden, genom Martin Rynoson,
politisk sekreterare, 072-727 67 92

Lars Andersson (C), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, 070-557 87 40

Karolina Windefalk (Mp), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, 070-876 78 16

Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus - Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag.

Sigtuna kommun ligger i Storstocholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. 

Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.  För mer information: http://www.sigtuna.se