Fortum Sverige AB

Sommarvädret avgör höstens elpris: Ny elprisbedömning från Fortum

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 13:44 CEST

Efter den kraftiga pristoppen på grund av extrema väderförhållanden 2002/2003 har elpriset nu stabiliserats på en mer normal nivå. Trots låga nivåer i vattenmagasinen har elbörsen Nordpool präglats av, relativt sett, lägre priser med små förändringar denna vinter. Huvudförklaringen är en lägre efterfrågan tack vare det milda vädret i början av vintern 2003.
Nu inleds vårens tillrinning i vattenmagasinen från en historiskt sett låg nivå. Idag är vattenmagasinen fyllda till 21 procent, jämfört med en genomsnittlig normal nivå vid denna tidpunkt för perioden 1990-2000 på 31,1 procent. Dagens låga vattenmagasins-nivåer kan innebära en prisuppgång under hösten eftersom det är snöunderskott i Norge. Den kommande sommarens regnmängd är dock avgörande avseende elprisutvecklingen. Det är huvudslutsatser i Fortums elprisbedömning för andra halvåret 2004.

-Tack vare vattenkraftens dominans på den nordiska elmarknaden vet vi att väderutvecklingen ger oss tydliga signaler om elprisutvecklingen. Årets situation kan liknas vid den vi hade 1996 och 2003: ett torrt år följt av låga nivåer i vattenmagasinen. Nu hänger det på regnmängden i sommar och hur kallt det blir i vinter. Får vi mycket regn i sommar och normala temperaturer i vinter kan vi räkna med en normal utveckling av elpriserna. Om sommarregnet uteblir får vi nog räkna med att priserna kommer att stiga, säger Mats Persson, energiexpert vid Fortum.

Nedan följer ett sammandrag av elprisbedömningen:

Snösmältningen har påbörjats och i början av maj vänder normalt nivåerna i vattenmagasinen uppåt. Så även i år. Vårens nivåer i vattenmagasinen ligger dock kraftigt under genomsnittet jämfört med perioden 1990-2000.
I Norge är den ackumulerade mängden snö mindre än normalt vilket innebär att vårfloden i Norge troligen kommer att blir mindre än normalt.
I Sverige är den ackumulerade mängden snö ungefär normal.
Om det inte regnar mer än normalt under sommarperioden innebär detta att nivåerna i vattenmagasinen kommer att vara lägre än normalt i oktober, då vattentillrinningen minskar och vi går in i en ny vinterperiod.
Osäkerheten om sommarens regnmängd skapar dock svårighet att förutsäga elprisutvecklingen.
I ett historiskt perspektiv var elpriserna extremt höga och varierande under vintern 2002/2003. Sedan september 2003 har elpriserna varit betydligt lägre jämfört med motsvarande period året innan, och det har skett små prisförändringar på elbörsen Nordpool. Huvudförklaringen är en lägre efterfrågan tack vare det milda vädret.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Persson, energiexpert Fortum, 070-553 77 73
Agneta Molinder, presschef, Fortum Markets, 08-671 7134, 0703-445 332


Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och Östersjöregionen och har 1,2 miljoner privatkunder i Norden. Företagets verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, produktion, raffinering och marknadsföring av oljeprodukter, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Huvudprodukterna är el, värme och ånga, drivmedel och eldningsolja.