Njurförbundet

Sommarvecka på Tanumstrand skapar utbyte för familjer med njursjuka barn

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2019 05:30 CEST

Några barn samlade vid tidigare sommarvecka på Tanumstrand.

Barn som drabbas av en njursjukdom blir aldrig botade. Dialys eller en njurtransplantation ersätter njurfunktionen, men botar inte sjukdomen. Livet som njursjuk är livslångt.

Njurförbundets Barn- och föräldragrupp arrangerar årligen sommarveckor. Sedan många år tillbaka har sommarveckan varit förlagd på Tanumstrand i Grebbestad. Den här veckan deltar 16 familjer från hela landet.

Sommarveckan skapar möjligheter för barn och ungdomar som har dialys, är njurtransplanterade eller har en njursjukdom att tillsammans med sina familjer få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans.

Den 4 juli deltar barnläkaren Per Sandström från Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg och föreläser. På fredag den 5 juli diskuteras övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård, vilket är ett trauma för många ungdomar som har en kronisk sjukdom. Ett pågående projekt kommer att presenteras av forskaren Ewa-Lena Bratt vid Göteborgs universitet.

Välkommen att besöka Njurförbundets sommarvecka på Tanumstrand den 4 eller 5 juli och träffa barnen och deras familjer. Njurförbundets ordförande Håkan Hedman kommer att besöka sommarveckan på fredag den 5 juli.

För ytterligare information kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70 eller Njurförbundets representant på Tanumstrand, Kristina Holgersson, 070-395 00 89.

Fakta:

Drygt en halv miljon i Sverige har en kronisk njursjukdom. De flesta har ännu inte fått en diagnos. Barn med njursjukdom är ovanligt och i landet finns cirka 420 barn som har en kronisk njursjukdom. Drygt 120 barn och ungdomar i åldern 0 – 18 år har en transplanterad njure. Det är få barn som har dialys. Målet är en transplantation så snart som möjligt då det är möjligt. Oftast är det en förälder som donerar sin ena njure.

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen. I dag har vi cirka 4200 medlemmar i alla åldrar organiserade i 15 regionföreningar. Vårt kansli är beläget i Stockholm.

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Vi är en del av opinionen och visar på lösningar som både kan ge njursjuka ett bättre liv och är bra för samhället.