Miljödepartementet

Sommestad medverkar i firandet av luftvårdskonventionen i Göteborg 27 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 15:17 CEST

Miljöminister Lena Sommestad medverkar i firandet av luftvårdskonventionens 25-årsjubileum i Göteborg onsdagen den 27 oktober. Hon håller ett anförande om gränsöverskridande luftföroreningar klockan 15.30.

- Det internationella luftvårdsarbetet har varit framgångsrikt för att minska ämnen som bidrar till försurning, övergödning och negativa hälsoeffekter. Men luftvårdskonventionen behövs fortfarande för att minska de gränsöverskridande luftföroreningarna, inte minst för att förbättra barns hälsa, säger Lena Sommestad.

Vid firandet av luftvårdskonventionens jubileum deltar 150 politiker, experter och forskare från Europa, USA och Kanada. Jubiléet äger rum i anslutning till en workshop om European Air Pollution Policies. Mer information om workshopen finns i länken till höger.

Media är välkomna att delta i jubileumsfirandet.


Kontakt:
Anna Larsson
Tf pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32

Gisela Köthnig
Departementssekreterare
08-405 39 60

Mer om workshopen (http://asta.ivl.se)