TDC Sverige - En del av Tele2

Song Networks Oy har skrivit avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Justitieministeriet om nätverkslösning

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 11:19 CEST

Song Networks Holding AB:s (Stockholmsbörsen: SONW) finska dotterbolag Song Networks Oy meddelar att avsiktsförklaring har skrivits mellan Justitieministeriet (Oikeusministeriö) och Song Networks Oy om leverans av nätverkslösning. Nätverkslösningen knyter samman Justitieministeriets 365 kontor i Finland. ’Nätverkslösningen möjliggör Justitieministeriets framtida utveckling av data- och telekommunikationstjänster’, säger Kari Kujanen, Dataadministrationsdirektör på Justitieministeriet. ’Vi är mycket stolta över att Justitieministeriet har valt Song Networks Oy som leverantör och vi beräknar att förhandlingarna mellan parterna kommer att vara slutförda i slutet av augusti’, säger Ari-Jussi Knaapila, Verkställande Direktör Song Networks Oy. För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Oy Ari-Jussi Knaapila, Verkställande Direktör Tel: +358 30 994 2310 Mobil: +358 50 994 2310 E-post: ari-jussi.knaapila@songnetworks.fi Justitieministeriet Kenneth Grönroos, Senior Specialist Tel: +358 9 160 67594 Mobil: +358 50 500 2326 E-post: kenneth.gronroos@om.fi Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt.