SootTech AB

SootTech minskar bränslebehovet för Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 11:17 CET

SootTech har fått en ny order inom tung kraftenergi hos Vattenfall i Uppsala. Det är en studie som ska kvantifiera möjligheten att öka verkningsgraden utifrån effektivare sotning på en av Sveriges större kraftpannor. En etablering av teknologin på större kraftanläggningar kan minska bränslebehovet för samma energiproduktion, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.

"Studien håller på till mars och vi hoppas kunna visa på en självklar metod för att minska bränslemängden hos befintliga kraftanläggningarna”, säger Erik Dahlén VD och upphovsman på SootTech.  

”Vi jobbar alltid med att effektivisera våra anläggningar, men att öka verkningsgrad utifrån renare pannor har tidigare varit svårt om man eldar askrika bränslen som vi. SootTechs teknologi är spännande då den öppnar nya vägar för att göra anläggningarna effektivare, och jag ser fram emot att se potentialen för just vår panna i siffror”, säger Arne Emanuelsson
Operating Engineer – CHP på Vattenfall AB.

SootTech är ett clean-tech företag som har sedan starten 2007 blivit en världsledande leverantör av teknik för optimering av pannor både inom pappersindustrin och kraftindustrin. SootTech har utvecklat en ny, innovativ sotningsteknik, HISS-sotning, som ger en effektivare sotning samtidigt som
mängden ånga som används vid sotningen minskar betydligt. Detta ger stora energi- och miljömässiga vinster, något som bland annat uppmärksammats av Energimyndigheten, som satsat närmare två miljoner kronor i affärsutvecklingslån till SootTech.

Styrkan hos SootTechs produkt är att teknologin kan appliceras direkt på befintliga kraftanläggningar. Detta ger en omedelbar effekt på kostnaden för energiproduktionen vilket också leder till minskat bränslebehov för Sverige.

"SootTech befinner sig i en spännande fas i sin teknologi och affärsutveckling. Studien hos Vattenfall bäddar för bredare användning av SootTechs teknologi i kraftanläggningar och bidra till ökad bränsleeffektivitet och minskade utsläpp”, säger Andrzej Brud, VD på Chalmers Innovation.

Detta ger en snabb och enkel väg till en bättre miljö, avslutar Erik Dahlén.

För ytterligare information kontakta:

Erik Dahlén, VD på SootTech, telefon 0762-23 37 88, erik.dahlen@soottech.com