Vinnova

Sopkök ska laga mat åt skolelever

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2017 12:58 CET

Ett sopkök som ska laga skolmat på råvaror som annars skulle slängas, ett verktyg där elever kan träna källkritik av digitala medier och en digital jobbplattform för att öka antalet anställda med funktionsvariation. Det är några projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova. 

Genom satsningen på social innovation finansierar Vinnova projekt som vill minska utanförskap, skapa sysselsättning hos utsatta grupper, tillgängliggöra kunskap och öka människors livskvalitet genom inkludering.

- Vi vill möjliggöra innovativa lösningar, nya smarta varor, tjänster och processer som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar, säger Andreas Netz, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Följande 20 projekt får finansiering med mellan 200 000 och 300 000 kronor vardera för att utveckla och testa sociala innovationer:

Arbetsmarknad

My Dream Now, Creador AB
Metodik med stöd av mobilapp och spellogik, för elevers kontakt och verkliga möten med arbetslivet.

Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden, Happyr AB
Ska skapa en digital jobbplattform och arbetssätt som medverkar till att öka antalet anställda med funktionsvariation.

Hållbarhet

Uthyrning av möbler mellan privatpersoner, Refurnish the world AB
Ska bygga en marknadsplats för möbler där målet är att minska resursslöseriet genom att möjliggöra för privatpersoner att hyra möbler.

Dubbelvinsten, Ny Collective JKPG
Ska ta fram ett digitalt hjälpmedel som stödjer arbetsgivare att praktiskt driva hållbarhetsengagemang hos sina anställda.

Grow Platform, F.P. LAB ekonomisk förening, The Foodprint LAB
Vidareutveckla och validera den digitala matchningstjänsten Grow Platform som tillgängliggör mark, kunskap och verktyg för stadsodling för att öka den lokala matförsörjningen i och kring storstäder över hela världen.

Plattform för evidensbaserad social impact, Novospection AB
Plattform som tillåter företag och investerare att bedöma hållbarhet och agera hållbart utifrån Agenda 2030

Sopköket - skolluncher i Fryshuset Husby, Sopköket Kommanditbolag
Utveckling och test av Sopköket, som ska laga högkvalitativ skolmat på råvaror som annars skulle slängas och skapa nya jobbtillfällen.

Kvarterslådan, Systrarna Hagman Sång och Mat AB
Projektet ska testa Kvarterslådan som är ett alternativt sätt att producera och konsumera mat i staden och på samma gång skapa sysselsättning för människor utanför arbetsmarknaden genom arbetsträning och enkla jobb.

Sunabler, Ennocode AB
Sunabler vill utveckla och testa en equity crowdfunding-plattform för finansiering av privata hus solcellstak.


Hälsa

Friluftshälsa, Dotank, AB
Ett hållbart koncept för rehabilitering av utbrändhet i naturen, baserat på forskning och kommersiella friluftstjänster.

Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi och e-hälsoverktyg, Förbundet S:t Lukas, S:t Lukasstiftelsens institut
Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsterapi med hjälp av e-hälsoverktyg.


Integration

DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation, Another Tomorrow AB
Ska utveckla en verktygslåda för idéutveckling och social innovation för nyanlända.

Myrornas Repair innovation, Frälsningsarmén, Myrorna
Ska möjliggöra för individer inskrivna i etableringsuppdraget att uppnå egen försörjning på marknaden för reparation och sömnad.

Kullag(r)et - som får hjulen att snurra, Oden och Frejas fixartjänst i Vaggeryd ekonomisk förening
Forum för lärande, skapande och processer som ökar invandrares anställningsbarhet och som främjar företags rekryteringsmöjligheter främst mot bristyrken inom metallbearbetning.

Social integration genom digitalt tillgängliggörande av barnböcker på förskolor/skolor, Kidsread AB
Digitalt tillgängliggöra barnböcker på flera språk i förskolor och skolor för att motverka skolsegregationens negativa effekter.


Övrigt

Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter, Civil Rights Defenders
Ska utveckla en modell för samarbete mellan människorättsorganisationer och universitet som stärker tillgången till mänskliga rättigheter för utsatta grupper i samhället.

Lingua, Äldrekontakt
Koncept för regelbundet återkommande telefonträffar för isolerade äldre, och äldre i riskzonen för social isolering.

Nyhetsgranskaren - ett digitalt verktyg för kritisk nyhetsläsning hos ungdomar och lärare, Vetenskap & Allmänhet VA
Ska utveckla och validera ett digitalt verktyg för elever och lärare att träna källkritik i digitala medier.

Access All Areas, Passalen
Vill möjliggöra för eventarrangörer att skapa evenemang som är tillgängliga för människor med funktionsvariation

Värderingsstyrd konsumtion för ökad rättvisa, bättre miljö och förbättrad hälsa, Consupedia AB
App och webbsida där användaren har tillgång till konsumtionsrelaterad information som ger möjlighet att enkelt skapa sig ett konsumtionsmönster som speglar egna värderingar.


För mer information:
Andreas Netz, 08-473 30 86, andreas.netz@vinnova.se

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.