Zebra Reklambyrå

Soporna blir till el!

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 08:00 CEST

Elhandel är Uddevalla Energis nya affärsområde. I en kampanj gjord av Zebra Reklambyrå erbjuds kunderna en helhetslösning där både elnät och el kommer från den lokala leverantören, Uddevalla Energi, och framtälls av sopor.

Den 1:a januari i år startade Uddevalla Energi att aktivt sälja el ut mot privatkunder i Uddevalla. Elen produceras med hjälp av Uddevallabornas egna sopor. När soporna lämnas blir det ett kretslopp och “returelen” som tillverkas av soporna kommer tillbaka till hushållen i Uddevalla.

Zebra Reklambyrå i Trollhättan fick av Uddevalla Energi i uppdrag att skapa en långsiktig kampanj som ska informera Uddevallaborna om att elförsäljningen startat och hur elen tillverkas. Kampanjen innehåller annonser i lokaltidningen Bohusläningen, direktreklam, storbildsprint (bl a en jättevepa på oljecisternen vid tunnlarna i Uddevalla), reklam på baksidorna av lokalbussarna, TV-spot i TV4, give-aways och events av olika slag, budskap på de egna företagsbilarna samt alla sopbilar som kör runt i staden.

Ett nytt begrepp skapades, ordet ”returel”, och huvudperson i kampanjens första del blev Noa, 3 år, som håller upp sina använda blöjor och säger ”Skitbra! Budskapet är: Noas använda blöjor som slängs i soporna förbränns och blir till el hos Uddevalla Energi, el som sedan kommer hem till dig. Noa användes också i TV-reklamen där han springer i full fart i hemmet och hans använda blöjor hamnar i soptunnan där de sedan blir till el.

Tidigt i elhandeldiskussionerna hos Uddevalla Energi bestämde man sig för att vara en lokal aktör på marknaden där målgruppen enbart skall vara kommunens invånare. Elhandel kräver mycket specialistkunskaper, bland annat ska riskanalyser göras och elcertifikat hanteras, därför ingicks ett samarbete med Jämtkraft. Men kampanjen är lokal och håller sig inom Uddevalla Kommuns gränser.

Uddevalla Energis målsättning med den nya elhandeln är:

• Enkelhet. Kunder som har Uddevalla Energi som elnätsbolag får allt på en faktura.

• Trygghet. Som elkund hos Uddevalla Energi ska man alltid känna sig trygg med att få ett bra elpris. Elpriset är långsiktigt och konkurrenskraftigt – tillfälliga lockpriser används inte.

• Bra för miljön. Elen produceras till största delen i ett lokalt kretslopp genom sopförbränning. En mindre del produceras genom vattenkraft i lokala Bäveån. Elen är ursprungsmärkt för att garantera den är lokalt producerad.

• Nära kontakt. Uddevalla Energi finns lokalt och erbjuder en hög och personlig service.

– Vi har ett fantastiskt koncept. Som invånare i kommunen kan man slänga sina brännbara sopor och veta att vi både tar hand om dem och förvandlar dem till el och fjärrvärme i vårt eget kraftvärmeverk Lillesjö. Kort sagt, soporna du slänger blir till el i ditt uttag. Och allt sköts av oss, berättar marknadschefen Christina Johansson.

Ett nytt erbjudande lanseras just nu:

I en lokal DR-kampanj erbjuds nu befintliga elnätskunder att Uddevalla Energi bjuder på årsavgiften om man väljer Uddevalla Energi som elleverantör inom närmaste tiden. Dessutom får man sin el till inköpspriset under tre månader. Ett DR kommer att gå ut till de Uddevallabor som redan är kunder som en medryttare i fakturakuverten.


Zebra Reklambyrå är inriktad på såväl ”Business to business” som konsumentreklam och jobbar med broschyrer, annonser, kampanjer, utställningar, film, designprogram, kommunikationsplattformar, multimedia, mobilappar etc. för både små och stora företag.

Uddevalla Energi producerar, säljer och distribuerar el, värme och kyla, behandlar avfall, bedriver renhållning samt tillhandahåller energi- och bredbandstjänster till hushåll och företag huvudsakligen inom Uddevalla kommun