Umeå kommun

Sopsaltning av cykelvägar för bättre vinterväghållning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2015 09:25 CET

Sopsaltning är en ny metod som har testats i flera kommuner med ett gott resultat ur trafikanternas perspektiv. Metoden innebär att sopning kompletterar plogningen och när väderförhållandena är svåra, sprids en mild saltlösning ut istället för sand eller grus. Umeå kommun testar sopsaltning för att kunna erbjuda medborgarna högre standard och ökad säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern. Testet kommer att pågå i tre år på några av de mest frekvent använda gång- och cykelstråken i Umeå och sedan utvärderas.

Sopsaltningsmetoden och tekniken innebär att vägarna sopas rena från snö och slask mellan plogsvängarna och när väderförhållandena är svåra kompletteras sopningen med en mild saltlösning som sprids ut istället för att använda sand eller grus. Det är samma maskin som utför hela arbetet. Tekniken har testats och utvärderats i ett flertal kommuner med ett gott resultat ur trafikanternas perspektiv.

Teststräckor

Teststräckorna finns bland annat på Ålidhem, Öst på stan och Berghem. Sopsaltningstestet pågår under åren 2015-2018. Metoden används när temperaturen ligger mellan 0 – 10 minusgrader och det finns risk för halka. Vid lägre temperaturer återgår teststräckorna till normal vinterväghållning med plogning och sandning.

Ökat cyklande ställer högre krav

Umeå kommun har ett uttalat mål om att andelen resor som sker med cykel ska öka. Målet om en ökad cykling gäller även vintertid. I dag sker olyckor på grund av halka på is, snö och under våren på grus som tinat fram.

- Vi vill kunna erbjuda medborgarna högre standard och ökad säkerhet på gång- och cykelvägar under vintern med den här metoden, säger Per Hilmersson, gatuingenjör, Umeå kommun.

Sopsaltningsmetodens för- och nackdelar utvärderas med avseende på t ex säkerhet, framkomlighet och effektivitet. Men även ur miljöaspekt, då salt är lättlösligt i vatten och kan inverka negativt på omgivande gatuträd och vatten.

Hur upplever trafikanterna teststräckorna under vintern?

Kommunen uppmanar trafikanterna att inkomma med synpunkter på teststräckorna under testperioden. Det kan man göra via kommunens webbplats eller via Felanmälan-appen.

Mer information

Karta över teststräckor finns i bilagda pdf-dokument nedan eller på kommunens webbsida om sopsaltning. Hur och var man lämnar synpunkter framgår också på kommunens webbsida (se resurslänkar nedan).

Kontakt

Per Hilmersson
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 14 62
070-340 07 83
per.hilmersson@umea.se

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.