Sorundanet

Sorundanet Nynäshamns kommunparti överklagar till Förvaltningsrätten överföring av VA-pengar till skatepark

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2014 22:33 CEST

Västerby 2014-06-15: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti verksamt i Nynäshamns kommun, överklagar till Förvaltningsrätten i Stockholm ett beslut i Nynäshamns miljö- och samhällsbyggnadsnämnd att överföra 1,5 miljoner kronor från investeringsbudgeten för  vatten och avlopp, VA, till byggande av en skatepark. Överföringen strider mot § 30 vattentjänstlagen och Sorundanet hoppas att beslutet upphävs. VA-abonnenter som vill ha rättelse måste överklaga till Statens VA-nämnd.


“Nynäshamns kommun bygger en skatepark, ett vällovligt initiativ. Nu krävs mer pengar. Enligt protokoll daterat 2014-05-22, § 101, sidan 14, beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun att överföra investeringsmedel om 1,5 miljoner kronor från vatten- och avloppsavdelningens investeringsbudget år 2014 till stadsmiljöavdelningen i syfte att bygga en skatepark” berättar Lena Dafgård, partiledare.

“Enligt § 30 vattentjänstlagen, får VA-avgifterna inte överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den allmänna VA-anläggningen. Det innebär att en allmän VA-anläggning drivs enligt självkostnadsprincipen. Att bygga en skatepark kan inte ses som en nödvändig kostnad inom verksamheten”, fortsätter Lena Dafgård, partiledare.

“Med vår överklagan hoppas vi att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inser sitt misstag och upphäver beslutet. Om det inte sker, får Förvaltningsrätten i Stockholm ta ställning till beslutet. Oavsett vilket finns alltid möjligheten för VA-abonnenter, enskilt eller i grupp, att anmäla ärendet till Statens VA-nämnd. Då kommer kommunen tvingas betala tillbaka felaktigt debiterade avgifter”, avslutar Lena Dafgård.

Lena Dafgård

Partiledare

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

0708-92 17 50, lena.dafgard@sorunda.net

edit

Sorundanet Nynäshamns kommunparti finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se