SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm övertar larmmottagningen i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 11:19 CEST

SOS Alarm kommer från den 16 juni att svara för den mottagning av larm i Olofström, Sölvesborg och Karlshamn som idag hanteras av Räddningstjänstens larmcentral i Karlshamn. Det gäller brand- och inbrottslarm, driftlarm, trygghetslarm för äldre och jouruppdrag. Samtidigt tar SOS Alarm över utlarmningen av räddningstjänsten i de tre kommunerna vid larm på nödnumret 112. Avtal om detta undertecknades på onsdagen mellan SOS Alarm och Räddningstjänsten Västra Blekinge.

En viktig fördel med det nya avtalet är att tryggheten ökar vid större händelser t ex vid industribränder eller stora trafikolyckor. Då behöver ofta många enheter larmas ut samtidigt. Genom den ökade användningen av mobiltelefoner är det också många som ringer in vid sådana tillfällen. Det kräver en kapacitet och uthållighet dygnet runt som är lättare att uppnå i en större larmcentral.

Hanteringen av sådana händelser underlättas också av tillgången till hjälpmedel. Genom att SOS Alarm redan idag sköter utalarmeringen av ambulanser och övriga räddningstjänster i Sydöstra Sverige finns goda tekniska hjälpmedel i form av digitala kartor, adressregister m m.

- Genom att SOS Alarm nu kommer att svara för utalarmeringen av räddningstjänst i hela regionen kan insatserna genomföras på ett smidigare sätt över kommun- och länsgränser. Det ökar kvaliteten och tryggheten för den enskilde invånaren i de berörda kommunerna, säger Bertil Axelsson, platschef på SOS Alarm i Växjö.

Avtalet innebär också att det blir lättare i de tre kommunerna att få del av den snabba tekniska utvecklingen på området. SOS Alarm samarbetar med kommunerna i landet kring effektivare och snabbare utlarmningssystem vilket bl a kommer att underlättas genom att SOS Alarm installerar en ny teknikplattform fr.o.m. 2005.

För den enskilde kommuninnevånaren som ringer nödnumret 112 betyder det att utlarmningen vid brand eller andra räddningsärenden kan ske snabbare. Det behövs inte någon vidarekoppling. Alla uppgifter om vad som hänt tas in vid ett enda tillfälle.

– Det skulle vi inte ha kunnat åstadkomma på egen hand säger räddningschefen i Karlshamn, Mats Berglund.

Ytterligare upplysningar: Platschef Bertil Axelsson, 0470-201 91, 070-312 01 91 eller Affärsområdeschef Thomas Peters, 08-407 30 08 eller 070-531 96 61.