Institutet för informationsteknologi

Sourcingdagarna på Hasselbacken 8-9 februari 2012

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 15:27 CET

Sourcingkonferensen 2012 för utveckling och beställning av IT-tjänster

Sourcingdagarna på Hasselbacken är den årligen återkommande konferensen inom IT-sourcing och outsourcing. Konferensen arrangeras av Sourcingcenter inom Institutet för informationsteknologi 8-9 februari 2012, för tredje året i rad i Stockholm.

Varför behövs Sourcingdagarna?
”Sourcingdagarna behövs för att ge en redovisning av IT-utvecklingen utifrån IT-köparnas perspektiv. Den intensiva IT-utvecklingen kräver ökad förståelse för såväl detaljer som helheten. Sourcingdagarna bidrar till att öka kunskapen om faktorer som ekonomi, organisation och teknik genom att synliggöra beprövade metoder och tjänster” - Björn Stolpe, VD Institutet för informationsteknologi. ”Konferensen är angelägen för såväl privat sektor som offentlig förvaltning, och tar upp aktuella frågeställningar och erfarenheter i samband med sourcing av IT-tjänster”.

Konferensens teman: IT Governance, molntjänster och Consumerization – användarstyrd IT
I år fokuserar Sourcingdagarna på tre teman – IT Governance, molntjänster och användarstyrd IT. ”Vi valde dessa teman för att de är viktiga och aktuella i branschens diskussioner” berättar Karsten F Larsen, projektledare för Sourcingdagarna. ”Det krävs ett systematiskt professionellt arbete för att lyckas med Governance. Därför har vi sökt både goda exempel och mer principiella inslag för att belysa området. Molnlösningar breddar utan tvekan valmöjligheterna vid sourcing av IT-tjänster. Samtidigt kommer exempel på förutsättningar som man måste vara uppmärksam på, och vi vill bidra till att sprida kunskap om hur moln bäst ska utnyttjas. Det tredje temat är inte lika uppenbart, det är en utveckling som har kommit smygande genom att många användare har smarta telefoner, surfplattor eller bara privata PC. De flesta är överens om att denna konsumentdrivna innovation måste accepteras och hanteras, men vilka medel finns?”


Ur programmet:

Keynote address
Stefan Gardefjord, VD Logica Sverige
- IT-budgeterna växer marginellt, behovet av IT växer lavinartat.
- Lokala behov möts allt mer genom globala möjligheter.
- Acceptansen för molntjänster ökar och är här för att stanna.

The Consumerization of IT in the Workplace – the CIO’s Balancing Act
Suresh Mathews, Sr VP och CIO Unisys
Hur hanteras och utnyttjas innovation när denna inte längre drivs av organisationen, utan av individerna inom organisationen?

Högre kvalitet och bättre tillgänglighet
Eva Berg, CIO & Christer Berglund, projektledare, Försvarets Materielverk
Efter ett noggrant förarbete har FMV avtalat om tjänsteoutsourcing inklusive förvaltning av alla infrastruktursystem. Målet var att leverera IT-drift med högre kvalitet och bättre tillgänglighet för FMVs verksamheter. Erfarenheterna visar att dessa mål har uppnåtts.

Vad är Sourcingcenter?
Sourcingcenter är ett forum för kunskapsöverföring om alla aspekter av sourcing och outsourcing. Det drivs av Institutet för Informationsteknologi (Ifi) och erbjuder möjligheter till kunskap och beslutsunderlag genom en mängd olika aktiviteter: seminarier, workshops, konferenser, analyser och forskningsrapporter.