RISE Research Institutes of Sweden AB

SP deltar vid FN-möte om hållbarhet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:11 CET

Borås blir värd för en FN-konferens i september. Det är världsförbundets nystartade organisation för kunskapsutbyte om kretslopp, IPLA, som väljer Borås för sin andra kongress. Drygt 100 besökare väntas delta för att diskutera kretsloppsfrågor och avfallshantering. Förutom kunskapsöverföring om avfallshantering främjar konferensen möjligheten att arbeta med olika partnerskap, både internationellt och mellan den offentliga och den privata sektorn.
SP, Borås Energi och miljö, Borås Stad och högskolan i Borås samverkar på flera sätt, bland annat genom Waste Recovery Borås. Det är ett nätverk som genom PPP (Public Private Partnership) samarbetar internationellt kring kretsloppsanpassning av städer. Detta görs genom erfarenhetsutbyten samt kunskaps – och tekniköverföring.
– Den här arbetsmodellen har fått mycket uppmärksamhet internationellt och är grunden till att vi fick frågan att arrangera evenemanget. Det ska bli spännande att få berätta mer om vår modell för FN-gästerna i höst, säger Jessica Magnusson, Head of Emerging markets, SP.
IPLA står för International Partnership for Expanding Waste Management Services of Local Authorities. Organisationen startades vid ett FN-möte om hållbar utveckling i Tokyo 2011. IPLA arbetar under FNs kommission för hållbar utveckling, UNCRD. Den nya organisationen höll i fjol sin första konferens i Seoul i Sydkorea och har nu valt Borås för ett möte 9-11 september, samtidigt som årets kretsloppsvecka pågår i Borås.
Arrangörer för konferensen är — tillsammans med IPLA — parterna i Waste Recovery: Borås Stad, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås Energi och Miljö AB.

För mer information, kontakta Jessica Magnusson på SP, tfn 010-516 57 39, e-post: jessica.magnusson@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 200 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se