RISE Research Institutes of Sweden AB

SP erbjuder unik mättjänst inom högspänning

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 08:51 CEST

Mätexperter på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kan nu leverera kalibrering i fält upp till 1 MV likspänning med hjälp av en modulärt uppbyggd spänningsdelare. Noggrannhetsnivåerna beskrivs som världsunika. Tjänsten är frukten av ett stort sameuropeiskt forskningsprojekt.

Målgruppen är framför allt tillverkande industri med inriktning mot leveranser av system för högspänd likström (High Voltage Direct Current, HVDC) och komponenter till dessa system. En speciell kundgrupp är företag som tillverkar spänningsdelare som ska användas i energimätsystem för högspänd likström.

Spänningsdelaren är uppbyggd av fem moduler om 200 kV vardera för att skapa en apparat som går att transportera till provningsorten, samtidigt som inga avkall gjorts på dess precision. Svårigheten att transportera visas av att den hopbyggda apparaten är nära 9 m hög och väger 1 ton. SP har, utanför forskningsprojektets ram, investerat i fem moduler för att på ett effektivt sätt kunna tillmötesgå kundernas behov av kalibrering.

– Industriföretagen behöver kalibrering för att visa att deras provningar är korrekt utförda. Vår tjänst med kalibrering hos kunderna i deras laboratorier vid dessa spänningar och vår noggrannhet är världsunik, säger Anders Bergman, mätexpert på SP.

Han räknar med att få fem till tio uppdrag under det första året från kunder över hela världen. SP har redan innan projektet nått sin slutfas utfört en kalibrering vid 600 kV åt en kund i England.

– Vår mätosäkerhet beräknar vi ska bli 10 till 100 gånger bättre jämfört med de tjänster som tidigare funnits på marknaden.

Anders Bergman ser också goda möjligheter att i framtiden kunna utföra direktmätning av förluster en omriktarstation för överföring av elektrisk energi med högspänd likström genom samtidig mätning av effekt på växelspännings- och likspänningssida.

– Där handlar det om mätningar som kräver den yppersta mätnoggrannhet som ett nationellt mätlaboratorium överhuvudtaget kan prestera.

SPs nya kalibreringstjänst väntas även få betydelse för utvecklingen av smarta elnät. Tack vare möjligheten att mäta noggrannare, kan tillverkare minska ingenjörsmässiga marginaler i konstruktioner, medan köparna av högspänningsapparater kan välja system som bevisats vara mer effektiva.

Forskningen för att ta fram tekniken har bedrivits i ett europeiskt projekt inom ramen för EURAMET, the European Association of National Metrology Institutes.

För mer information, kontakta anders.bergman@sp.se, tel 010-516 56 78

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se