RISE Research Institutes of Sweden AB

SP får japanskt godkännande och öppnar kontor i Tokyo

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:16 CEST

Staffan Ljung, informationschef SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Box 857, 501 15 Borås Tel dir 033-16 51 00, 070-672 89 70, vxl 033-16 50 00 staffan.ljung@sp.se www.sp.se SP har godkänts av det japanska ministeriet MLIT för att genomföra hela certifieringsprocessen i Sverige avseende formaldehyd i byggnadsmaterial för den japanska marknaden. SP passar samtidigt på att utvidga verksamheten i Skellefteå och Borås för certifiering av byggprodukter för export till Japan. Dessutom öppnar de ett eget kontor i Japan. – Expansionen som nu sker inom SP Trätek ger den svenska träindustrin ytterligare konkurrenskraft. Den japanska marknaden är högintressant, säger Västerbottens Landshövding Lorentz Andersson, som också är tillförordnad ordförande för den nationella träbyggnadsstrategin. SP som organisation har nu godkänts som OPEO (Overseas Performance Evaluation Organisation) för formaldehydavgivande byggnadsmaterial (F****) som ska säljas på den japanska marknaden. För att hörsamma ett ökat intresse från tillverkare av träprodukter går SP Trätek vidare genom att utöka certifieringsarbetet inom andra områden. Provningskapaciteten har byggts ut så att provningar för den japanska marknaden både kan göras i Skellefteå och i Borås. För att ge kunderna en god och snabb service öppnar SP Trätek även ett kontor i Tokyo. – Att hela certifieringsprocessen kan genomföras i Sverige leder till en lägre kostnad för tillverkare samt en snabbare hanteringsprocess. När vi även kan erbjuda ett bredare utbud av certifieringstjänster som främjar den svenska träindustrins export till Japan, kommer det att innebära ytterligare ett lyft för branschen samt för vår egen verksamhet, säger Lars-Erik Wikström, projektansvarig för uppbyggnaden av SP Träteks certifieringskontor och provningslaboratorium i Skellefteå. Hittills har en kompletterande certifiering inom brandområdet samt JIS- och JAS- märkning kommit upp som önskemål i SP Träteks kontakter med kunder och japanska myndigheter. 2003 infördes hårdare krav i Japan angående formaldehyd i byggnadsmaterial. Kraven syftar till att minimera halterna av formaldehyd i rumsluften för att undvika uppkomsten av sjuka hus. – I juli 2004 godkändes SP som organisation att genomföra provningar av limmade produkter som underlag för certifieringen. Ansvaret för certifieringen har dock fram till idag vilat på det japanska institutet JTCCM i Japan, berättar Björn Lundgren, forskningsledare vid SP i Borås. Ett av de första svenska företag som erhöll ett certifikat i SP:s regi var SSC Trätrappor AB i Norsjö. Detta skedde i juni 2005. – Vi har haft stor nytta av samarbetet med SP Trätek. Till en början kändes det inte enkelt att lämna in alla uppgifter som det japanska regelsystemet efterfrågade. Men till sist löste sig allt och att all konversation kunde göras på svenska förenklade det hela, berättar Urban Malmbom, inköpschef vid SSC Trätrappor. Uppbyggnaden av certifieringsverksamheten finansieras av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Nutek, Visanu, EU Mål 1 strukturfond samt ett 40-tal företag. – Certifieringskontoret, som etablerats i Skellefteå vid SP Trätek, är ett ytterst starkt kompetenscentra inom träområdet, med både myndighets- och forskarkontakter och nätverk i Japan, avslutar Kristian Sandström, projektledare för WoodHouse Aurora Borealis, ett projekt som syftar till att utveckla samarbetet mellan svenska och japanska företag inom bygg- och träindustrin. Mer information: Lars Erik Wikström, SP Trätek, Skellefteå, 0910–28 56 20, Björn Lundgren, SP Borås, 033-16 52 65. Pressbilder finns på: www.sp.se