RISE Research Institutes of Sweden AB

SP forskar kring brandsäkerhet biobränsleanläggningar och silor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:29 CET

I veckan utbröt en brand i en silo i Västerås. Det var en silo som var delvis fylld med flis blandat med stycketorv. Rökutveckling upptäcktes i måndags kväll och räddningstjänsten tillkallades på onsdagen. Efter att intensiteten hos pyrolysbranden dämpats öppnades silon och tömning pågår just nu med grävmaskin. Orsaken i detta fall tros vara varmgång i en utmatningsskruv inne i silon. SP Brandteknik har under senare år forskat både kring självantändning i olika typer av biobränslen, vilket är den vanligaste brandorsaken, samt hur man skall släcka silobränder på effektivaste sätt. Förloppet i silon i Västerås är typisk för silobränder, förloppet är långsamt och brandhärden har i många fall utvecklats kraftigt innan branden upptäcks. En utvecklad silobrand kräver ofta en lång släckinsats av räddningstjänsten. Om man inte hanterar situationen rätt kan branden förvärras mycket snabbt och det finns även risk för rökgasexplosioner. För närvarande pågår forskning kring självantändning i träpellets samt arbete med att ta fram rekommendationer kring taktik och typ av utrustning som räddningstjänsten behöver för en effektiv insats. För mer information, kontakta gärna någon av våra brandexperter och forskare: Släckning av silobränder Henry Persson, tel. 010-516 51 98, 073 211 4027 Självantändning Per Blomqvist, tel. 010-516 56 70, 073 980 0520 SP är Sveriges bredaste forsknings- och teknologiinstitut. Genom forskning och teknikutveckling stärker våra 850 medarbetare konkurrenskraften hos de svenska företagen och bidrar till ett starkare innovationsklimat och till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället.