RISE Research Institutes of Sweden AB

SP hjälper Arla bli energisnålare

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 13:21 CEST

Arla Foods har utarbetat en global strategi för att kartlägga hur mycket energi som används på företagets mejerier och för att göra dessa energieffektivare. Forskningsinstitutet SP ska stötta arbetet på de elva svenska mejerierna.

– Det är ett intressant och ganska stort uppdrag vi har fått. Vi har tidigare hjälpt Arla Foods att genomföra energikartläggningar på mejerierna i Sverige. Nu tar vi ett kliv till i vårt samarbete, säger Pernilla Gervind, expert på industriell energianalys vid SP.

Arla Foods har tagit fram ett globalt tillvägagångssätt när det gäller energieffektivisering såväl som energikartläggning. Det ska de nu införa på samtliga mejerier i koncernen i enlighet med det certifierade miljöledningssystem man arbetar efter.

SP ska hjälpa till med att rapportera in befintliga energidata, som till exempel processparametrar, börvärden och fördelningsnycklar, från Arla Foods svenska mejerier. SP ska också kvalitetssäkra data och stödja mejerierna med information om vilka mätpunkter som krävs.

– Sammantaget ska alla dessa åtgärder resultera i en bruttolista på förslag för att minska energianvändningen och därmed spara pengar, säger Mats Ryberg, Senior Project Manager på Arla Foods.

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i kraft. Lagen är en implementering av artikel 8 i Energieffektiviseringsdirektivet. Alla stora företag ska enligt lag göra en energikartläggning som ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten.

För mer information, kontakta Pernilla Gervind, pernilla.gervind@sp.se, tel 010-516 52 34 eller Mats Ryberg, Senior Project Manager Arla Foods,tel 073-421 75 66, mats.ryberg@arlafoods.se

Bild från Arla Foods mejeri i Linköping. Foto: Arla Foods

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se